Ainetunnistuksen aika: Päihdetyön täydentäminen drug checking -menetelmällä

A-klinikkasäätiön Muunto-hanke
2019

Päihdetyöhön integroidusta drug checking -ainetunnistuksesta ei ole aiemmin tehty suomenkielistä koostetta. Ainetunnistuksen käytäntöjen ja hyötyjen ohella julkaisuun on koottu eettisiä kysymyksiä aiheesta. Lopuksi pohditaan, miten palvelu voitaisiin toteuttaa Suomessa. Julkaisu herättelee ammattilaisia pohtimaan uudenlaisten päihdepalveluiden mahdollisuuksia. Katsaus avaa myös uusia näkökulmia huumeita käyttävien ihmisten kohtaamiseen. Samalla se muistuttaa aineen puhtauteen ja pitoisuuksiin liittyvistä riskeistä. Katsaus toimii helppolukuisena johdatuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Verkkojulkaisu (pdf)