Haittoja vähentävän työn opas – Völjy-kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt

Virpi Koskela ja Anne Ovaska
A-klinikkasäätiön Völjy-kehittämishanke 2014–2017
2017

Oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittoja vähentävän asiakastyön hyviä käytäntöjä sekä sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa ja kokemusta. Tarkoituksena on auttaa ja rohkaista työntekijöiden lisäksi alan johtajia ja päättäjiä työn kokemusten reflektointiin ja jakamiseen.

Verkkojulkaisu (pdf)