Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään

Julkaisun nimi:

Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään

Tekijä:

Ringbom, H.

Ingressi:

Mielenterveyden edistämisellä ja ehkäisevällä päihdetyöllä on paljon yhteistä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019, A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Katsauksessa tarkastellaan, millaisia yhtymäkohtia tai eroja järjestöissä tehtävällä mielenterveyden edistämisellä ja ehkäisevällä päihdetyöllä on työntekijöiden kuvaamina. Katsaukseen haastateltiin Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaan (MIPA 2.0) kuuluvien järjestöjen työntekijöitä (n=15).

Haastattelujen perusteella sekä mielenterveyttä edistävässä että ehkäisevässä päihdetyössä pyritään lisäämään yleistä hyvinvointia, koska hyvinvoivan ihmisen riski mielenterveyden ongelmiin ja/tai haitalliseen päihteiden käyttöön nähdään pienemmäksi. Työ kohdistuu neljään tasoon: yksilö, ihmissuhteet, yhteisö ja yhteiskunta. Edistävä ja ehkäisevä työ eriytyvät sitä enemmän, mitä enemmän kohderyhmällä on riskejä tai oireilua ja mitä enemmän on tarvetta eriytyneemmälle tiedolle ja menetelmille.

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen on järjestöjen kohtaavissa palveluissa toiminnan lähtökohtana, mutta edistävässä ja ehkäisevässä työssä ne mielletään pitkälti erillisinä ja osin eri järjestöjen toiminnoiksi. Tavoitteet ovat kuitenkin saman suuntaisia ja työ kohdistuu samoihin elämän osa-alueisiin. Molemmat voisivat hyötyä yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta eri toimijoiden kesken.

Asia-/Avainsanat: mielenterveyden edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, MIPA 2.0, järjestöt

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tietopuu_katsauksia_8_2019_yleisen_hyvinvoinnin_parantaminen_edistavan_ja_ehkaisevan_tyon_ytimessa.pdf