Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa

Julkaisun nimi:

Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa

Tekijä:

Jämsä, P.

Ingressi:

Tutkimuksessa selvitettiin 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten merkityksiä sosiaalisesta tuesta ja toimijuuden rakentumisesta lapsuudessa ja täysi-ikäisenä, kun perheessä on alkoholiongelma. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella internetsivustolla: www.paihdelinkki.fi ja www.varjomaailma.fi. Yksi kirjoitus oli Helsingin Sanomien artikkelista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Lapin yliopisto, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen keskeisimpien tuloksien mukaan alkoholiongelmaisten perheiden nuoret aikuiset kokivat sosiaalisen tuen merkityksen tärkeänä, läpi elämänkulun kestävänä inhimillisenä tarpeena. Sosiaalinen tuki auttaa myös lapsen positiivista toimijuutta, hoivan ja huolenpidon kokemuksien kautta.

Tutkimuksessa nuoret aikuiset mainitsivat sosiaaliseksi tueksi juomattoman toisen vanhemman, sisarukset, isovanhemmat, suvun, kaverit perheineen, vertaisuuden, harrastamisen, kouluympäristön, lastensuojelun avohuollon ja Varjomaailma -foorumista saadun tuen. Lisäksi vaikeissa perheen alkoholiongelmissa korostuivat sijoitukset, sijaisvanhemmuus, seuranta ja jälkihuollon toimenpiteet.

Nuoret aikuiset kokivat myös, että myöhemmin lapsuudessa, nuoruudessa ja täysi-ikäisyydessä, tieto ja laajentuneet kontaktit ja sosiaalinen tuki sekä palvelujärjestelmän ja kyvykkyyden mahdollisuudet, antavat toimijuudelle uudenlaisia toteutumia.

Asia-/Avainsanat: lapsi, lapsuus, alkoholiongelma, perhe, kokemus, sosiaalinen tuki, toimijuus, palvelujärjestelmä, kriittinen reflektio

Linkki julkaisuun:

https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63837