Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat

Julkaisun nimi:

Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat

Tekijä:

Pitkänen, T. Holopainen, A.

Ingressi:

Päihdehoidon aikana on tärkeää seurata asiakkaan elämäntilannetta ja toimintakykyä laajemmin. Tutkimuksessa Paradise24-kysymyssarjan avulla selvitettiin laitoshoidossa olleiden päihdeongelmaisten psykososiaalista kuormitusta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2014, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Paradise24 on työväline, jolla voi kartoittaa psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Se sisältää kysymyksiä esimerkiksi arjen hallinnasta, mielialasta, sosiaalisesta elämästä, unesta, kivusta ja muutostoiveista. Tutkimuksen tulosten perusteella laitoshoidossa olevat päihdeongelmaiset kokivat eniten mielialaan liittyviä ongelmia. Kysymykset, joihin oli vastattu ”erittäin suuria vaikeuksia” liittyivät huolestuneisuuteen, uneen ja osallistumiseen. Tulevaisuudessa olisi tärkeä hyödyntää lomaketta useita kertoja hoidon aikana, jotta on mahdollista saada tietoa hoidon vaikuttavuudesta.

Asia-/Avainsanat: toimintakyky, päihdehoito, päihdeongelmat, laitoshoito, vaikuttavuus

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_514.pdf