Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdeongelma heikentää läheisen toimintakykyä

Julkaisun nimi:

Päihdeongelma heikentää läheisen toimintakykyä

Tekijä:

Pitkänen, T. Aranko, A. Uusimäki, V.

Ingressi:

Riippuvuus perheessä -kirja käsittelee läheisten tilannetta monesta näkökulmasta. Luvun ”Päihdeongelma heikentää läheisen toimintakykyä” tavoitteena oli taustoittaa läheisille suunnattuja palveluja Suomessa ja läheisten kokemusten arvioimisen teoreettista viitekehystä sekä kuvata järjestöjen piiriin hakeutuneiden läheisten kokemuksia ja tilannetta. Artikkelissa esitellyn tutkimusaineiston kokoamiseen osallistuivat Tukikohta ry ja Irti Huumeista ry, jotka tarjoavat vertais- ja ammattitukipalveluita päihteiden käyttäjille ja läheisille.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Pitkänen, T., Aranko, A. & Uusimäki, V. (2021). Päihdeongelma heikentää läheisen toimintakykyä. Teoksessa Riippuvuus perheessä. Toim. J. Järvinen-Tassopoulos & H. Pirskanen. Gaudeamus

Lyhyt kuvaus:

Riippuvuus perheessä -kirja käsittelee läheisten tilannetta monesta näkökulmasta.

Luvun 8 ”Päihdeongelma heikentää läheisen toimintakykyä” tavoitteena oli taustoittaa läheisille suunnattuja palveluja Suomessa ja läheisten kokemusten arvioimisen teoreettista viitekehystä sekä kuvata järjestöjen piiriin hakeutuneiden läheisten kokemuksia ja tilannetta.

Läheisiä koskevaa kansainvälistä tutkimusta on tehty varsin paljon ja siihen pääsee helposti tutustumaan Addiction and the Family International Network eli AFINet-verkoston kautta.

Artikkelissa esitellyn tutkimusaineiston kokoamiseen osallistuivat Tukikohta ry ja Irti Huumeista ry, jotka tarjoavat vertais- ja ammattitukipalveluita päihteiden käyttäjille ja läheisille. Läheisille suunnattuja ryhmiä toimi vuonna 2019 noin 20 paikkakunnalla ja niissä toimi ohjaajina ammattilaisia tai koulutettuja vapaaehtoisia. Lisäksi Irti Huumeista ry ylläpitää Facebookissa suljettuja läheis- ja sururyhmiä.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka kuormittuneita järjestöjen piiriin hakeutuneet läheiset ovat, millaisia kokemuksia ja tuen tarpeita heillä on ja miten niihin on vastattu. Kuormitusta ja tuensaantia kysyttiin FMQ-läheiskyselyllä (Orford ym. 2005) ja toimintakykyyn heijastuvaa rasitusta PARADISE24fin-kyselyllä.

Avain-/asiasanat: arjen toimintakyky, psykososiaalinen toimintakyky, läheiset, järjestötoiminta, päihdejärjestö, toimintakyky