Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumori hyvinvoinnin edistäjänä

Julkaisun nimi:

Huumori hyvinvoinnin edistäjänä

Tekijä:

Valkonen, J.

Ingressi:

Huumori edistää hyvinvointia. Huumorilla on sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Joillekin huumori on yhteydessä myös lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi olla yhteydessä siihen, että huumorin on todettu suojaavan stressiltä ja auttavan tunteiden hallinnassa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10.

Lyhyt kuvaus:

MIPA -hankkeen (www.a-klinikkasaatio.fi/mipa) kyselyyn vastasi 936 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa mukana olevaa ihmistä. Vastaajat olivat avoimissa kohtaamispaikoissa kävijöitä, palvelun käyttäjiä, vertaisia ja kokemusasiantuntijoita, työllistettyjä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia sekä järjestöjen vapaaehtoisia. Kyselyn tavoitteena oli selvittää ihmisten omia näkemyksiä siitä, mitkä asiat olivat edistäneet heidän hyvinvointiaan.

Hyvinvointia edisti eniten huumori, mikä taas oli yhteydessä erilaisiin sosiaalisiin tekijöihin. Huumorilla on siten sosiaalisia vaikutuksia, jotka puolestaan ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Joillekin vastaajille huumori on yhteydessä myös lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi olla yhteydessä siihen, että huumorin on todettu suojaavan stressiltä ja auttavan tunteiden hallinnassa. Sukupuolten välillä oli eroa siinä, että naiset saivat korkeamman keskiarvon sille, miten huumori edisti hyvinvointia, mutta miehillä huumori oli suhteellisesti tärkeämpää hyvinvoinnille.

Sen lisäksi, että vastaajat arvioivat huumorin edistäneen omaa hyvinvointiaan, yhteys näkyi myös suhteessa vastaajien hyvinvoinnin kokemuksiin. Vahvin yhteys oli positiiviseen mielen hyvinvointiin ja vähemmän vahva onnellisuuteen. Tämä viittaa siihen, että huumori koetaan ensisijassa osaksi ihmisen psyykkistä toimintakykyä.

Järjestöjen toiminnassa osallistujat pitävät hyvinvoinnilleen keskeisenä mahdollisuutta tulla kohdatuksi. Järjestöjen mahdollistamissa kohtaamisissa huumorilla voi olla oma paikkansa.

Asia-/Avainsanat: huumori, hyvinvointi, päihde- ja mielenterveysjärjestöt

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Valkonen_tietopuu_katsaus_1-2019.pdf