Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista.

Julkaisun nimi:

Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista.

Tekijä:

Kauppila, E. Tourunen, J. Jurvansuu, S.

Ingressi:

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla olivat suhteellisen samanlaisia. Keskeisinä yhdyspintoina nähtiin järjestöjen tuottamat ostopalvelut, välimuotoiset palvelut sekä kansalaistoiminta. Huolenaiheina nostettiin esiin pienempien järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Kauppila, E., Tourunen, J. & Jurvansuu, S. (2022) Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista. Tietopuu: katsauksia ja näkökulmia 2/2022: 1-14.

Lyhyt kuvaus:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaympäristö muuttuu, kun vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueista tulee keskeisiä yhteistyökumppaneita ostopalveluita ja välimuotoisia palveluita tuottaville järjestöille, mutta uudistus vaikuttaa myös perinteisen kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiin. Hyvinvointialueiden, järjestöjen ja kuntien välille syntyy yhteistyön tekemisen paikkoja, joista käytetään nimitystä yhdyspinta.

Artikkelissa tarkastelemme hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden uudistukseen liittyviä ajatuksia, toiveita ja huolia. Haastattelimme 26 hyvinvointialuevalmistelun parissa tai järjestöissä työskentelevää asiantuntijaa kolmelta hyvinvointialueelta.

Haastateltujen järjestöjen ja julkisen sektorin työntekijöiden odotukset olivat suhteellisen samansuuntaisia järjestöjen roolien suhteen. Keskeisinä yhdyspintoina nähtiin järjestöjen tuottamat ostopalvelut, välimuotoiset palvelut sekä kansalaistoiminta, joskin eri tehtävien painoarvosta esitettiin erilaisia näkemyksiä. Tärkeänä yhteistyön muotona nostettiin esiin palveluohjaus, jonka onnistumisessa yhteisten palvelukuvausten luominen on keskeisessä osassa.

Huolenaiheina nostettiin esiin pienempien järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla: järjestötyöntekijät olivat huolissaan avustusten ja kilpailutusten ulkopuolelle jäämisestä, kun taas hyvinvointialuevalmistelijat pohtivat pienempien yhdistysten kykyä tuottaa tasalaatuisia palveluita koko hyvinvointialueelle.

Asia-/Avainsanat: hyvinvointialueet, yhdyspinnat, päihde- ja mielenterveysjärjestöt

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tietopuu_katsauksia_2_2022_ajatuksia_huolia_ja_toiveita_hyvinvointialuevalmistelusta._haastattelututkimus_jarjestojen_ja_hyvinvointialueiden_yhdyspinnoista.pdf