A-klinikkasäätiön yleiset arvonta- ja kilpailusäännöt 

Nämä ehdot koskevat arvontoja ja kilpailuja, joiden järjestäjä on A-klinikkasäätiö (Y-tunnus: 0200924-4). 

Yleistä 

Arvontaan tai kilpailuun osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä yleiset arvonta- ja kilpailuehdot, jotka on laatinut A-klinikkasäätiö (jatkossa Järjestäjä).

Osallistuminen 

Kunkin arvonnan kampanja-aika ja osallistumisohjeet on kerrottu alkuperäisessä ilmoituksessa. Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän henkilökuntaa. Kuhunkin kampanjaan voi osallistua vain kerran.  

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä sähköisen suoramarkkinointiluvan antamista. Kilpailuun osallistujan tulee omistaa kilpailun yhteydessä jätetty sähköpostiosoite tai sosiaalisen median profiili. 

Palkinnot 

Kilpailuissa jaetaan ennalta ilmoitettu palkinto/palkinnot. Palkinnot arvotaan kilpailuun sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken. Kilpailu päättyy kilpailun yhteydessä annettuna ajankohtana. Voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai sen sosiaalisen median kanavan kautta, jossa kilpailu on ollut. Voittajan tiedot voidaan julkistaa myös Järjestäjän Facebook-sivuilla ja/tai Instagram-profiilissa.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. 

Palkinnon lunastaminen 

Voittajan tulee vahvistaa voittonsa 7 päivän kuluessa voitosta, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu. Mikäli vahvistusta ei tapahdu määräajassa, valitaan uusi voittaja. Jos lähetys palautuu puutteellisten yhteystietojen perusteella, palkintoja ei jälleen lähetetä. 

Instagram 

Instagram-kilpailu vaatii osallistujalta Instagram-profiilia. Instagram-kilpailuun voi osallistua ainoastaan Instagram-sovelluksen kautta. Instagram-kuvan jakamista edellyttävissä kilpailuissa edellytetään profiilin olevan julkinen, jotta kilpailun järjestäjä näkee kuvan. Pelkkää kommentointia edellyttävään kilpailuun voi osallistua myös suljetulla profiililla. Kilpailuista vastaa Järjestäjä. Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla 

Facebook 

Facebook-kilpailuissa vaaditaan osallistujalta Facebook-profiilia, joka on tehty osallistujan omalla nimellä. Facebook-kilpailuun voi osallistua vain Facebookissa. Kilpailuvastauksia ei kerätä vastaajien henkilökohtaisista profiileista eikä kilpailuun osallistuminen edellytä kilpailujulkaisun jakamista omassa profiilissa. 

Kilpailuista vastaa Järjestäjä. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla. Osallistumalla kilpailuun Facebookissa osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen. 

Oikeudet 

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle. Jos Asiakas osallistuu kilpailuun tekstillä, kuvalla, ääni- tai videotiedostolla tai muulla pyydetyllä materiaalilla, hän luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden Järjestäjälle ja antaa luvan julkaista materiaalin Järjestäjän medioissa tai Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. 

Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus 

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Arvonnan yhteydessä ei kerätä henkilötietorekisteriä eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötiedot hävitetään heti sen jälkeen, kun arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitettu. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Henkilötietojen käsittelystä löytyy lisätietoa A-klinikkasäätiön tietosuojaselosteesta

Järjestäjän vastuu ja vastuunrajoitus 

Järjestäjä maksaa tarvittaessa lakisääteisen arpajaisveron kilpailun säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen, käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.  

Muutosoikeus 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Järjestäjä ilmoittaa kampanjan markkinointikanavassa, mikäli joutuu tekemään edellä mainittuja muutoksia.  

Muut ehdot 

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituilla tavoilla, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. 

Osallistujan velvollisuus 

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan lakia, hyvää tapaa ja näitä sääntöjä. 

Tutustu myös kilpailukohtaisiin sääntöihin.