YhdessäMielin: Selvitystyön loppuraportti Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut on julkaistu

YhdessäMielin -hanke selvitti mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivuuden parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Selvitystyöhön osallistui kansalaisia, palveluiden käyttäjiä ja heidän läheisiään.

Kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan vaikuttavin ja kustannustehokkain tapa järjestää mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistää ne peruspalveluihin. Jos siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä vähenisi Suomessa 10–15 prosenttia, bruttokansantuote vahvistuisi 0,3–0,5 prosentilla.

Keskeisiä mittareita toimivuudelle ovat palveluiden saavutettavuus, asiakastyytyväisyys, kokemusasiantuntemuksen hyödyntäminen, palveluohjauksen toimivuus, palvelujen laatu sekä henkilökunnan osaaminen ja pysyvyys.

Selvitystyön loppuraportti Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut on julkaistu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

YhdessäMielin -hankkeen toteuttivat Suomen Mielenterveysseura, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry, London School of Economics and Political Science (LSE) ja Åbo Akademi. Hanketta johti Suomen Mielenterveysseura.

Lisätietoa:

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Katsaus: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmia voidaan ratkaista