Tutkimus: Vapaaehtoistoiminnassa on säilytettävä kolmannen sektorin ominaislaatu – samalla moni vapaaehtoinen toivoo polun avautumista työelämään

Halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta yhdistävät päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoistoimijoita. Lisäksi motiivit vaihtelevat elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakevat toiminnasta vertaisuuden kokemusta. Työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen.
 
Tulokset selviävät Päivi Rissasen ja Sari Jurvansuun artikkelista, joka perustuu kahteen kyselyaineistoon. Mielenterveys- ja päihdeyhdistysten (n=187) johdolta kysyttiin, ketkä yhdistyksissä toimivat vapaaehtoisina. Vapaaehtoisilta (n=127) kerätyn kyselyaineiston pohjalta tarkasteltiin toimintaan liittyviä motiiveja ja jaettuja merkityksiä. 

On tärkeää mahdollistaa tehtävien monipuolisuus

Omaehtoiseen toimintaan osallistumalla kuntoutujat ja heidän omaisensa voivat vapautua aktiiviseen toimijuuteen itsensä ja viiteryhmänsä hyväksi. Ammattilaiset puolestaan voivat hyödyntää osaamistaan vapaammin kuin palkkatyössä. Moni toivoo, että vapaaehtoistoiminta avaisi polun työelämään.
 
Mielenterveys- ja päihdejärjestöissä on tärkeää huomioida toimintaan osallistuvien taustat ja mahdollistaa tehtävien moninaisuus. Näin vertaistuen antaminen ja saaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä asiantuntijuuden ja ammattitaidon vahvistaminen tulevat mahdollisiksi.
 
Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on säilytettävä kolmannen sektorin ominaislaatu, eli varmistettava osallistumisen matala kynnys, tasavertaisuus ja toiminnan vapaus.
 
MIPA-tutkimusohjelma
 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke (www.a-klinikka.fi/mipa).
 
Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.
 
Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari (2018): ”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018.

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto p. 050 4336 518

hankekoordinaattori, dosentti, tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058

MIPA-logo