Tutkimus: Mikä tukee vapaaehtoisten mielen hyvinvointia järjestöissä? 

Järjestöissä toimivat vapaaehtoiset kokevat, että heidän hyvinvointiaan järjestöjen toiminnassa edistävät etenkin kohdatuksi tuleminen ja itsensä toteuttaminen.

Vapaaehtoiset näkevät tärkeänä, että heillä on mahdollisuus auttaa muita. Se ei kuitenkaan suoraan selitä heidän kokemustaan hyvinvoinnista. Sen sijaan kokemus turvallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, tärkeydestä ja tarpeellisuudesta sekä merkityksellinen tekeminen ovat yhteydessä hyvinvointiin.

Järjestöt voivat vaikuttaa vapaaehtoisten hyvinvointiin tarjoamalla mielekästä ja merkityksellistä tekemistä sekä tuomalla esiin heidän tekemänsä työn tarpeellisuutta. Vapaaehtoistehtävien on hyvä olla sopivalla tavalla haastavia ja palkitsevia.

On tärkeää kiinnittää huomiota myös vapaaehtoisten jaksamiseen, jotta heille jää vapaaehtoistyön lisäksi aikaa perheelle, ystäville, levolle ja luonnosta nauttimiselle – tekijöille, jotka kyselyn mukaan yleisesti elämässä lisäävät vapaaehtoisten hyvinvointia.

Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan tässä toisten ihmisten auttamista, kuten kriisipuhelimeen vastaamista tai toimimista päihdeongelmia kohdanneiden läheisjärjestöissä. Heli Ringbomin ja Jukka Valkosen artikkeli perustuu päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyyn (N=936, joista vapaaehtoisia 103). 

Lisätietoa  

Tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, jukka.valkonen(at)mielenterveysseura.fi, p. 040 6740 225  

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi, p. 040 1368 058

Ringbom, Heli & Valkonen, Jukka (2018): Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018.

MIPA-tutkimusohjelma
 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke.
 
Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

MIPA-tutkimusohjelma