Tutkimus: Kuntien ja Veikkauksen tuki keskeistä paikallisille päihde- ja mielenterveysyhdistyksille

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) teki kyselyn paikallisille päihde- ja mielenterveysyhdistyksille (n=199). Yhdistykset olivat huolissaan rahoituksen epävarmuudesta ja uusien rahoitustapojen löytymisestä.

Yhdistysten pääasiallisia tulonlähteitä olivat jäsenmaksut, kunta-avustukset ja erilaiset oman toiminnan tuotot.

Toiminnan kannalta tärkeimpinä pidettiin julkisia ja veikkausvoittovaroista saatavia avustuksia. Kunta-avustukset olivat vähentyneet viime vuosina lähes joka kolmannella niitä saaneista yhdistyksistä. Oman varainhankinnan merkitys oli vähäisempi.

Rahoituspohjan kapeus yhdistyneenä julkisen tuen niukentumiseen tekee paikallisyhdistysten asemasta hauraan. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun tuoreesta artikkelista.

Yhdistykset tukevat heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä

Ammatillisesti toimivat yhdistykset pystyivät hyödyntämään huomattavasti monipuolisempia tulonlähteitä verrattuna vapaaehtoisvoimin toimiviin yhdistyksiin. Niissä ei ole tarvittavaa osaamista tai aikaa usein raskaiksi koettuihin avustusten hakukäytäntöihin. 

Paikalliset päihde- ja mielenterveysyhdistykset tarjoavat palveluja ja tukea heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Yhdistysten toimintaedellytykset on turvattava myös suunnitteilla olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa.

Lisätietoa

tutkija Sari Jurvansuu p. 046 9210 804 ja tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen p. 040 1368 058, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö

Jurvansuu, Sari (2019): Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke. Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.
 
www.a-klinikkasaatio.fi/mipa