Terveysneuvontapisteiden palveluja monipuolistettava C-hepatiitin torjunnan vahvistamiseksi

Terveysneuvontapisteiden tarjoamissa palveluissa on merkittäviä alueellisia eroja. Pisteet tarjosivat niukimmillaan puhtaita injektioneuloja ja ruiskuja. Laajimmillaan palvelut tarjosivat myös muita käyttövälineitä, jotka ehkäisevät tartuntatauteja ja pistämiseen liittyviä infektioita, sekä rokotuksia ja ehkäisyneuvontaa. Suurimmassa osassa pisteitä ei ollut lainkaan tartuntatautitestausta, kun taas joissakin sitä tarjottiin kiinteänä osana perustoimintaa.

Koska terveysneuvontapisteet tavoittavat suuren määrän C-hepatiittiriskissä olevia henkilöitä, ne voisivat toimia luontevina paikkoina taudin varhaiseen toteamiseen ja hoitoon ohjaamiseen. Pisteiden palveluvalikoimaa tulisi kuitenkin monipuolistaa ja kiinnittää huomiota myös seksuaaliterveyden edistämiseen. Samoin etsivän ja ympäristötyön mahdollisuuksia tulisi kartoittaa osana tartuntatautien torjunnan palveluvalikkoa. 

Tulokset perustuvat A-klinikkasäätiön Huumehaitta-hankkeessa tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin huumeita pistämällä käyttäville suunnatuista terveysneuvontapisteistä saatavia palveluja vuonna 2017. Kyselyyn vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki Suomen 43 terveysneuvontapistettä. 

Suomessa jopa kolmella neljästä huumeita pistämällä käyttävistä henkilöistä on arvioitu esiintyvän C-hepatiitti. Vuosittain siihen sairastuu yli 1 100 henkilöä. (Tartuntataudit Suomessa 2017, THL 2018.)

Tartuntatautiasetus on vuodesta 2004 velvoittanut kuntia järjestämään terveysneuvontaa ja puhtaiden välineiden vaihtoa huumeita pistämällä käyttäville henkilöille kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti (Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 146/2017).

Stycz, M., Holm, M. & Tourunen, J (2018). Terveysneuvontapisteiden palvelukysely 2017. A-klinikkasäätiö 2018.

Lisätietoa:

projektikoordinaattori Mervi Holm, p. 041 4981 052, mervi.holm(at)gmail.com, Huumehaitta-hanke (2016-17) ja projektikoordinaattori Juha Sedergren, p. 050 5282 648, juha.sedergren(at)a-klinikka.fi, Verkko-Vinkki, A-klinikkasäätiö