Sote-ammattilainen, joko tunnet Ota puheeksi -verkkokurssin?

Yli 300 sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaista ja alan opiskelijaa on suorittanut A-klinikkasäätiön tuottaman Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssin tänä keväänä. Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi on tiivis ja informatiivinen opintopaketti, jossa tavoitteena on oppia puheeksioton perusteet ja niiden toteuttamista koskevat periaatteet helpolla tavalla.

Kurssi tukee paitsi kaikkia alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaavia ammattilaisia, myös valmentaa sosiaali- ja terveysalalle valmistuvia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tulevassa työssään monipuolisesti päihdetietoa. Lisätietoa Ota puheeksi -verkkokursseista löydät täältä.