SHQS-laaduntunnustus on yhteisen työn tulos

A-klinikkasäätiölle toista kertaa myönnetty SHQS-laaduntunnustus luovutettiin 11.3. säätiön keskustoimistolla Pasilassa. Laatuohjelma on kuin kunto-ohjelma. Aivan kuin kunnosta, myös siitä pitää jaksaa huolehtia vuosittain.

A-klinikkasäätiö ja päihde- ja mielenterveyspalveluja tuottava A-klinikka Oy saivat yhteisen laaduntunnustuksen, joka on voimassa 13.12.2021 saakka. Säätiössä aloitettiin laatutyön tekeminen jo vuonna 2012, ja takana on kaksi SHQS-järjestelmän mukaista laaduntunnustusta.
”Kun lähdimme tekemään työtä 2012, urakka vaikutti isolta. Vertaus kunto-ohjelman on osuva, sillä aivan kuin kuntoilussa, myös tässä aloittaminen oli vaikeinta. Nyt kaikki toiminnot on läpivalaistu. Henkilöstö on ollut tässä hienosti mukana, kiitos kuuluu siis kaikille”, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoo. 
Laatutyön tekeminen on jatkuvaa oppimista ja parantamista, tiivisti A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki
”Toisella kerralla laatutyössä haastetta toi vaihe, jossa yhtiö ja säätiö eriytyivät. Miten erotellaan, mikä on konsernin, säätiön ja yhtiön prosessi. Toisaalta oli hyvä, että laatutyö osui juuri tähän vaiheeseen.”
A-klinikkasäätiön kehittämispäällikkö Tiina Saarinen kuvailee laatutyötä pitkäjänteiseksi tekemiseksi. SHQS-laatujärjestelmään kuuluu ulkoisten auditointien lisäksi se, että henkilöstö tekee vuosittain itsearviointeja. 
”SHQS-laatujärjestelmä auttaa kiinnittämään huomiota organisaation sisäisiin kehittämistarpeisiin, joihin ei arjen kiireiden keskellä tulisi välttämättä samalla tavalla paneuduttua.”
Laatutyötä suunnitellaan ja kehitetään konsernissa yhdessä. Laatutyön ohjausryhmään osallistuu säätiön ja yhtiön edustajia. 
Laatutyössä tarkastellaan esimerkiksi johtamisen, prosessien ja voimavarojen hallintaa. 
”Kun näiden osa-alueiden arviointi ja kehittäminen on systemaattista, toiminta todennäköisimmin tuottaa hyötyä kohderyhmillemme. Esimerkiksi henkilöstön voimavarojen kehittäminen on oleellinen osa organisaation toimintakykyä”, Tiina Saarinen sanoo.
”Järjestötyössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA seuraa rahoittajana hankkeidemme ja toimintojemme tuloksellisuutta. Laatutyössä olemme lisäksi kehittäneet vahvemmin käytäntöjä, joilla voimme mitata ja arvioida kohderyhmiemme kokemaa hyötyä toiminnastamme koko organisaation tasolla.”

SHQS-laaduntunnustuksen luovuus
Laaduntunnustuksen vastaanottivat A-klinikkasäätiön toiminnanjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikka Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö Pirjo Tuominen, A-klinikkasäätiön kehittämispäällikkö Tiina Saarinen ja A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki.