Päihdetiedotuspalkinto havainnoivasta journalismista päihdekysymyksissä Ville Eklundille

A-klinikkasäätiön päihdetiedotuspalkinnon 2017 saa toimittaja Ville Eklund MTV Uutisista.

On harvinaista kirjoittaa päihdealan ilmiöistä säännöllisesti. Ville Eklundilta raportointia on kuitenkin julkaistu vuosien ajan, sekä itsenäisesti että yhteistyössä. Hän on kirjoittanut ajankohtaisista muutoksista päihteiden käytössä oivaltavasti ja monipuolisesti.

Eklundin aihevalinnat ovat tarkkanäköisiä ja havainnoivia, samaan aikaan kun lähinnä eri aineisiin pelkistyvä uutisointi päihteistä on yleistä, ja tarve pohdintaan päihteiden yhteisöllisistä vaikutuksista jää julkisuudessa helposti palvelujärjestelmän suurten rakenteellisten muutosten jalkoihin. Päihdehaitat tulevat esiin monitahoisina ja inhimillisinä, sellaisina kuin ne esiintyvät.

Esiin on päässyt myös se, mikä käytön kehityksessä lisää terveysriskejä, sekä päihteiden käytön tapojen eriytyminen. Eklund on kirjoittanut muun muassa korvaushoidosta, puhtaista käyttövälineistä ja haittojen vähentämisestä, huumeiden terveysvaaroista, muuntohuumeista, alkoholilaista, pienten lasten vanhempien juomisesta ja tupakoinnista.   

Haastateltavan näkökulmasta Eklund on ollut valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hän pyrkii ottamaan huomioon käsittelemiensä aiheiden eri puolia, liikaa kärjistämättä.

Taustatyöhön paneutuminen on nähtävissä. Käyttämistään tutkimuksista Eklund huomioi, missä yhteydessä ne ovat tulkittavissa ja usein myös, mitä niistä ei voi helposti ja suoraviivaisesti päätellä. Yksiselitteisten vastausten sijasta häntä kiinnostaa yhteiskunnallinen taustoittaminen.

Päihdetiedotuspalkinto 2017 myönnetään perehtyneestä ja lukijoita puhuttelevasta journalistisesta työstä päihdekysymyksissä.        

A-klinikkasäätiö myöntää vuosittain päihdetiedotuspalkinnon alan viestinnän saralla ansioituneelle henkilölle tai taholle, tänä vuonna 19. kerran. Palkinto julkistettiin huumepolitiikkaan ja haittojen vähentämiseen keskittyvässä 33. Päihdetiedotusseminaarissa Lissabonissa 15.6.2017.        

Tutkijoille, toimittajille, asiantuntijoille ja ammattilaisille suunnattu opintomatka (www.paihdetiedotusseminaari.fi) järjestetään 15.–17.6. A-klinikkasäätiön viestinnän ja Muunto-hankkeen (http://muuntohanke.fi/) yhteistyönä.

Lisätietoa: va. viestintäpäällikkö Kirsi Utoslahti, puh. 045 6579 019, A-klinikkasäätiö