Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Mielenterveys- ja päihdejärjestöt lähestyvät terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä eri käsittein. Käsitteenä mielenterveys viittaa suoraan terveyteen. Vaikka se herättää usein mielikuvan mielen sairauksista, on positiivinen mielenterveys tai mielen hyvinvointi mielekäs lähtökohta edistävälle työlle. Päihdetyön kohde sen sijaan on päihteissä ja niiden käytössä, mitä ei kuitenkaan pyritä edistämään, vaan ehkäisemään.

Tietopuun tuoreessa artikkelissa ehdotetaan toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi. Toimijuuden vahvistaminen voisi tarkoittaa mahdollisuuksien luomista osallisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen, ihmisen näkemistä toiminnan kohteen sijasta aktiivisena toimijana ja ihmisen omien kykyjen vahvistamista.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöt edistävät monin tavoin toimintaansa osallistuvien ja palveluita käyttävien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään kuitenkin ensisijaisesti muualla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa tai mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon päätösten vaikutukset kansalaisten hyvinvoinnille.­­­

Valkonen, Jukka: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14.