Olavi Kaukosesta Suomen köyhyyden vastaisen verkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajaksi Marjatta Kaurala

EAPN-Finin yleiskokous valitsi 25.11.2019 uudeksi puheenjohtajaksi A-klinikkasäätiön toimitusjohtajan Olavi Kaukosen ja varapuheenjohtajaksi kriminaaliasiamies Marjatta Kauralan Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.
 
VTT Olavi Kaukonen on aiemmin työskennellyt päihdekuntoutuksen asiakastyössä ja johtotehtävissä sekä tutkimuksessa ja hallinnossa, muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ja oikeusministeriössä. Kaukonen on ollut koko työuransa tekemisissä köyhyyden ja huono-osaisuuden kanssa. Hän on aiemmin toiminut EAPN-Finin hallituksessa.
  
Marjatta Kaurala työskentelee Kriminaalihuollon tukisäätiössä. Kriminaaliasiamiehen tehtävänä on edistää rikostaustaisten ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista sekä pääsyä palvelujen ja etuuksien piiriin. Kaurala on toiminut EAPN-Finin hallituksessa 2012–2015. Hän oli EAPN-Finin sosiaalipoliittisen työryhmän jäsen ja toimi EAPN-Finin edustajana EU Inclusion Strategies -työryhmässä.
 
Marjatta Kaurala ja Olavi Kaukonen
Kuva: EAPN-Fin.