OK-hankkeelle Mielen avain -tunnustus

A-klinikkasäätiön koordinoima opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta vahvistava OK-hanke on saanut tunnustusta kokemusasiantuntijuuden edistäjänä.

KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry on jakanut Mielen avain -tunnustukset ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämiseksi. OK-hankkeen lisäksi tunnustuksen saivat Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, joka on jo useamman vuoden ajan pitänyt päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanottoa Vantaan terveysasemilla.

Valintaraati katsoi, että Vantaan malli päihdetyössä edistää merkittävästi kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistumista julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vantaa toimii myös hyvänä esimerkkinä muille palveluntuottajille: kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea arvostetaan.

Palkintoperusteluiden mukaan OK-hankkeessa on löydetty osallisuutta lisääviä toimintamalleja, joiden tavoitteena on edistää opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta eri tavoin: vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa, yhteisöllisiä työmuotoja, työ- ja toimintavalmiuksien lisäämistä sekä opinto- ja työllistymispolkuja.

Valintaraadin mielestä OK-hankkeen suurin arvo on, että sen myötä on tavoitettu ihmisiä marginaalien marginaalissa, kaikista heikoimmassa asemassa olevia, joiden ääni ei ole aikaisemmin kuulunut, jotka sivuutetaan päätöksenteossa ja joiden vaikutusmahdollisuudet ovat heikot.

OK-hanke on kolmivuotinen ja valtakunnallinen ja toteutetaan vuosina 2016–2019. Hankkeessa ovat mukana A-klinikkasäätiön lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lisää tietoa OK-hankkeesta täällä.

Tunnustukset jaettiin Kokemusasiantuntijoiden kokoontumisajoissa Helsingissä 18.12.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalta KoKoA ry:n tiedottaja Riikka Nieminen, kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, osastonhoitaja Jaana Malinen Vantaan terveyspalveluista, OK-hankkeen hankepäällikkö Irina Köntti sekä KoKoAn puheenjohtaja Mikael Söderström. (Kuva: Hanna-Leena Hurri)