Kyselytutkimus: Huumori koetaan hyvinvointia edistävänä

Huumori on eniten hyvinvointia edistänyt asia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden mielestä MIPA-hankkeen kyselyssä, joka selvitti ihmisten näkemyksiä omaan hyvinvointiin vaikuttaneista tekijöistä.

Huumorilla on sosiaalisia vaikutuksia, jotka puolestaan ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Huumori on monella yhteydessä lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi liittyä siihen, että huumori suojaa stressiltä ja auttaa tunteiden hallinnassa.

Selvimmin huumori on yhteydessä positiiviseen mielen hyvinvointiin. Huumori edistäisi näin erityisesti psyykkistä toimintakykyä ja vähemmässä määrin myös onnellisuutta.

Järjestöt voivat omassa toiminnassaan luoda huumorille altistavia tiloja ja tilanteita. Huumori helpottaa sosiaalista kanssakäymistä, lisää keskinäistä pitämistä ja luo yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä.

Huumori on kuitenkin monitahoinen ilmiö: joskus se voi olla vahingoittavaa. Tarvitaan lisää tietoa siitä, millainen huumori missäkin tilanteessa ja kenelle toimii hyvinvointia edistävästi.

Kyselyyn vastasi 936 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistunutta ihmistä syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke.

Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Lisätietoa
  
Tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura p. 040 6740 225, jukka.valkonen(at)mielenterveysseura.fi

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi

Valkonen, Jukka (2019): Huumori hyvinvoinnin edistäjänä. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019.