Kokemusasiantuntijat: Palkkio on tärkeä osa toimeentuloa ja osoittaa arvostusta 

Kokemusasiantuntijatoiminta voi vähentää taloudellista eriarvoisuutta, vaikka tämä ei ole toiminnan ensisijainen tarkoitus. Palkkiolla voi olla suuri merkitys toimeentulolle, mutta kokemusasiantuntijat kokevat palkkion lisäksi tärkeänä arvostuksen osoituksena. Palkkiokäytännöt kuitenkin vaihtelevat. 

Mun mielestä se on työtä siinä mikä muukin. Asiantuntijalle pitäs maksaa asiantuntijan palkkio.” -Kokemusasiantuntija, päihdejärjestö 

Julkisella ja järjestösektorilla kokemusasiantuntijatoiminta rinnastuu palkkatyöhön, jolloin työurat voivat pidentyä kaikissa vaiheissa: alussa, keskellä tai loppupäässä. Toiminta on säännöllistä ja ammatillistunutta. 
 
Mahdollisuus toimia järjestöissä tukee osallisuutta 

Kuntoutussäätiö haastatteli MIPA-tutkimukseen 46 vertaista ja 29 kokemusasiantuntijaa. Palkkiot ovat kokemusasiantuntijoille merkittävämpi kysymys kuin vertaisille. Joissain tapauksissa palkkio voi olla syy osallistua myös vertaistoimintaan. 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooli osallisuuden edistämisessä ja välityömarkkinoilla on keskeinen, sillä niiden toimintaan on matala kynnys. 

Lisätietoa tutkimuksen tuloksista ja MIPA-ohjelmasta

tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen p. 040 1368 058, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö

Ilomäki, Timo (2019): Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019.
 
www.a-klinikkasaatio.fi/mipa

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman hanke. MIPA 2015–2018 tutki järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä. Ohjelma jatkaa MIPA 2.0 -hankkeena 2019–2021.

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma