A-klinikkasäätiön sähköisissä palveluissa avattu uusi verkkokurssi

A-klinikkasäätiön sähköisten palveluiden verkkokurssitarjonta on laajentunut. Sote-ammattilaisille tarkoitettu Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi on saanut rinnalleen esimiehille ja johdolle suunnatun Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssin. Johdon lisäksi kurssi on suunnattu esimerkiksi päihdeyhdyshenkilöille, työsuojelun edustajille, luottamusmiehille, HR:n edustajille sekä työterveyshuollon toimijoille.

Kurssin tavoitteena on helpottaa päihteiden käytön puheeksiottamista työpaikoilla, parantaa työyhteisön työhyvinvointia ja hallita kustannuksia. Kurssi tarjoaa työkaluja ensi sijassa alkoholin mutta myös huumeiden ja sekakäytön puheeksiottoon.

Verkkokurssin sisällön tuottamiseen on osallistunut moniammatillinen työyhteisö. Kurssi on tuotettu osana Alkon Selvästi hyvää työtä -vastuullisuusohjelmaa, jonka asiantuntijaryhmässä ovat A-klinikkasäätiön lisäksi Alko Oy, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

Etusivu uusiksi

Uuden kurssin julkaisemisen ohella uudistettiin otapuheeksi.fi-sivusto. Etusivulta pääsee nyt molemmille puheeksioton verkkokursseille, jotka palvelevat sekä sote-ammattilaisia että työpaikkoja. Samalla myös graafinen ilme on uudistettu.

Dopinglinkki laajentaa verkkokurssejaan kansainvälisesti

Myös Dopinglinkki laajentaa verkkokurssien tarjontaansa kansainvälisen Erasmus+ Sport 2017 -hankkeessaan. Siitä uutisoidaan lisää myöhemmin.

Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssiin voi tutustua täällä: https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/etusivu

Uudistettuun otapuheeksi.fi-sivustoon voi tutustua täällä: https://otapuheeksi.fi/​