A-klinikkasäätiölle laaduntunnustus – vahvuuksina asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen työ

A-klinikkasäätiön laatujärjestelmälle on myönnetty Social and Health Quality Service (SHQS) -laaduntunnustus. Se kattaa koko organisaation ja on voimassa 21.12.2018 saakka.
 
Useita vuosia kestäneessä hankkeessa A-klinikkasäätiön palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja ­vaikuttavuus auditoitiin systemaattisesti ja organisaatioon rakennettiin kattava laatujärjestelmä.
 
Auditoijat nimesivät A-klinikkasäätiön vahvuuksiksi muun muassa aidon asiakaslähtöisyyden: asiakkaat ovat mukana palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Paljon kiitosta saivat myös henkilöstön asenne ja moniammatillinen työote.
  
- Vaikka päihteiden ongelmakäyttäjät ovat palvelujemme keskiössä, kyky uudistua organisaationa ja vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin on välttämätöntä, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. 
A-klinikkasäätiö on pystynyt nopeasti ja joustavasti laajentamaan osaamistaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottotyöhön.
  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma on käytössä yli 200:ssa julkisessa ja yksityisessä sote-alan organisaatiossa. Laatuohjelma huomioi suomalaisen lainsäädännön, valtakunnalliset suositukset sekä hyvän hoitokäytännön. Laadunarvioijina toimivat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat. Laaduntunnustuksen myönsi Labquality Oy:n Qualification-palvelu.
 
Lisätietoja:
  
www.a-klinikka.fi
  
www.qualification.fi/palvelut/shqs-laatuohjelma
  
Kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö, p. 0400 481 293, ari.saarto(at)a-klinikka.fi
  
Johtava auditoida Sirkka Piirola, Labquality p. 050 373 2222, sirkka.piirola(at)labquality.fi
 
A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö sekä asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja parantavat päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa. A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut tavoittavat yli 150 000 yksilöityä kävijää kuukausittain.