Ajankohtainen tutkimus

A-klinikkasäätiön asiantuntija- ja tutkimustoiminta tukee päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä. Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

Tutkimusjulkaisut on koottu julkaisutietokantaan Tietopuuhun. Lyhennelmiä päihdetyön ja -hoidon tutkimuksista löydät tiivistelmistä.

Uutta tietoa

Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä tavoitetut päihdeasiakkaat erosivat terveyskeskusten päihdeasiakkaista

Tuore tutkimus selvitti, miten Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden ja terveyskeskusten tavoittamat asiakaskunnat erosivat toisistaan. (Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut. Kuussaari, Tourunen, Knuuti, Lind & Ämmälä. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017)

Varhaisen kuolleisuuden riski suuri ihmisillä, joilla on päihdeongelma

Tutkimuksen seuranta-ajan kuluessa 3 216 ihmistä noin kymmenestä tuhannesta oli kuollut, keskimäärin 50 vuoden iässä. (Päihdehoidon asiakaskunta ja päihdeongelmaan liittyvä ennenaikaisen kuoleman riski: hoito- ja rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus. Pitkänen, Kaskela & Tourunen. A-klinikkasäätiön raporttisarja 66, 2017)

Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä (pdf)

Työntekijöiden mielipiteet korvaushoidosta ovat tiukentuneet yhdeksässä vuodessa. Luottamus apteekkijakelun ja haittoja vähentävän korvaushoidon toimivuuteen näyttää heikentyneen. (Tourunen, Ikonen & Pitkänen, Tiimi 5/2017)

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti (pdf)

Päihdeongelmia kokeneiden elinikä on huomattavasti keskimääräistä lyhyempi. Alkoholinkäytöllä oli osuutta joka toisessa kuolemassa, kertoo A-klinikkasäätiön rekisteritutkimus. (Pitkänen, Tiimi 4/2017)

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa (pdf)

Digiloikkaan on hypätty vauhdilla, erityisesti terveiden, nuorten ja osaavien ihmisten johdolla. Päihdehoidon asiakaskunnan keskuudessa on paljon niitä, joille digipalvelut eivät ole arkea. (Pitkänen & Tourunen, Tiimi 3/2017)

Julkaisu: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. (Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. Pitkänen, Elovainio, Jokelainen & Tourunen. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65, 2017)

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät (pdf)

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan kasvavassa määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelma ja monia palvelutarpeita. Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehdään paljon sektorirajat ylittävää työtä. (Jurvansuu & Rissanen, Tiimi 2/2017)

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin (pdf)

Päihdeongelmaisten omaisuusrikollisuutta ennustivat nuori ikä, työttömyys ja huumeongelmat. Vankilataustaisilla päihdeongelmaisilla sukupuolella ei ollut vaikutusta todennäköisyyteen tehdä omaisuusrikos. (Kaskela & Pitkänen, Tiimi 1/2017)