Aikaisemmat seminaarit

Päihdetiedotusseminaari kokoaa median edustajia, tutkijoita ja päihdealan asiantuntijoita tiedonvaihtoon vuosittain. Seminaari tuottaa laadukasta journalistista sisältöä sekä vahvistaa ammatillista yhteistyötä. Päihdetiedotusseminaari järjestettiin jo 33. kerran vuonna 2017.

Konseptina on ollut 40–50 hengen matkaseminaari, jossa kansainvälinen tiedonvaihto on keskeisessä roolissa. Vuonna 2012 seminaari järjestettiin ensimmäisen kerran avoimena ja maksuttomana tapahtumana kotimassa aikaisempaa laajemmalle, noin 140 hengen yleisölle.

Päihdetiedotusseminaarin järjestelyt on vuodesta 1992 lähtien hoidettu pääosin A-klinikkasäätiössä. Seminaari syntyi alkujaan Alkoholitutkijain seuran aloitteesta. Sisällöllisenä että taloudellisena tukijana oli aluksi pitkään muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö. Sittemmin seminaaria on toteutettu pitkälti Raha-automaattiyhdistyksen ja Alkon tuella.

A-klinikkasäätiö yhdisti vuodesta 1998 alkaen konseptiin Päihdetiedotuspalkinnon jakamisen ammattilaiselle, joka on edistänyt  työssään korkeatasoista julkista keskustelua päihteistä ja riippuvuuksista.