Tutkijat

A-klinikkasäätiön tutkijat toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina, pitävät esitelmiä ja osallistuvat erilaisiin verkostoihin.

Jouni Tourunen

Tutkimuspäällikkö, dosentti, YTT | Julkaisut | jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi, puh. 040 1368 058

Tutkimusryhmän esimies, tutkimustoiminnan hallinto ja koordinointi. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hankekoordinaattori.

Ajankohtaiset tutkimushankkeet: Päihdekuntoutus vankilassa, opioidiriippuvuuden korvaushoito, päihdepalvelujärjestelmä ja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminta.

Etnografinen väitöstutkimus ”Epäilyksen polttopisteessä. Tutkimus päihdekuntoutusosastosta vankilassa” (2000) kuvasi terapeuttisen yhteisön käynnistämistä vankilan osastona sekä käynnistämisen synnyttämiä jännitteitä vankilan toiminnassa, eri ammattiryhmien välillä sekä vankien ja henkilökunnan välisissä suhteissa.

Tuuli Pitkänen

Vanhempi tutkija, FT | Julkaisut | tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi, puh. 041 5178 678

Suuntautunut erityisesti perheiden tutkimiseen, seurantatutkimuksiin ja hoidossa kertyvän tiedon tutkimuskäytön kehittämiseen. Työn alla ovat EU-hankkeen tuotoksena syntyneen Paradise24fin-lomakkeen kehittämisestä ja käytöstä kirjoittaminen sekä rekisteritutkimuksen tuloksista raportointi.

Ajankohtaiset hankkeet: EU-hanke Psychosocial aspects of brain disorders in Europe (PARADISE), Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE), THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointihankkeen (ATH) analysoiminen päihde- ja mielenterveystyön järjestöjen näkökulmasta ja A-klinikkasäätiön hoitotyön kirjaamisen kehittäminen (ATJ). Päättymisvaiheessa olevat hankkeet: Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus sekä osatutkimus liittyen THL:n Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen (LapsYTY) hankkeeseen. Jäsen seuraavissa THL:n ohjausryhmissä: Alkoholitilastojen työryhmä sekä Huumehoidon tiedonkeruu (Pompidou) ja Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen (LapsYTY) ohjausryhmä.

Teemu Kaskela

Tutkija, YTM  | Julkaisut | teemu.kaskela(at)a-klinikka.fi, puh. 050 4300 545

Työskennellyt metodologisesti hyvin erilaisten tutkimushankkeiden parissa. Erityisinä kiinnostuksen kohteina on ollut opioidiriippuvaisten korvaushoito sekä päihdeongelmien ja rikollisuuden välinen yhteys. Tällä hetkellä tekee jatko-opintoja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen rikollisuuden, päihdeongelmien ja -kuntoutuksen välisistä yhteyksistä.

Ajankohtaiset tutkimushankkeet: Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen vahvistamisen kehittämishanke (OK-hanke), Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE), Muunto-hanke sekä Opidioidiriippuvuuden korvaushoito Suomessa (lääkkeen valintaan ja hoitokäytäntöihin vaikuttavat tekijät).