Tiimi 1/2020

Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen painos on 2300 kappaletta.

Tiimin pdf ilmestyy ladattavaksi Tiimi-lehtiarkistoon yhden numeron viiveellä.