Haluatko kirjoittaa Tiimiin?

Tiimi julkaisee

 • päihdehoitoon
 • päihdekuntoutukseen
 • ehkäisevään päihdetyöhön
 • päihde- ja riippuvuustematiikkaan

liittyviä

 • asiantuntija-artikkeleita
 • uutisia
 • haastatteluja
 • keskustelupuheenvuoroja
 • kirja-arvioita

Haluatko kirjoittaa Tiimiin?

Suosimme selkeää ja yleistajuista suomea. Ammattislangin ja hallintokielen käyttöä on syytä välttää. Asiaan voi käydä suoraan ilman laajoja johdatuksia. Tavoitteena on sujuvakielinen, naseva ja persoonallisella tyylillä esitetty asiateksti. 

Kaikki Tiimin kirjoitukset editoidaan toimituksessa. Kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi, ennen kuin se julkaistaan lehdessä.

Tiimi ei ole tieteellinen julkaisu. Sen vuoksi lähdeviitteitä ei yleensä mainita tekstin sisällä eikä alaviitteitä suosita. Tekstissä voi tarvittaessa mainita teoksen, joka liittyy oleellisesti kirjoittajan sanomaan. Artikkelin loppuun voi sisällyttää enintään 5–6 tärkeää kirjallisuusviitettä. Tätä pidemmät kirjallisuus- tai lähdeluettelot voidaan julkaista erikseen sovittavalla tavalla.

Viitteet muotoillaan seuraavien mallien mukaisesti:

 • Eva Kanerva: Onko elämällä väliä? PS-kustannus 2011.
 • Pia Mäkelä ja Janne Härkönen: Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt – keiden ja millainen kulutus? Yhteiskuntapolitiikka 5/2017.

Kirjoitusten yhteyteen tarvitaan lyhyt 1–2 lauseen esittely kirjoittajasta.

Tekstin pituus

 • Artikkelien pituus enintään 8 000 merkkiä (mukana myös välilyönnit).
 • Kirja-arvioiden pituus enintään 2 500 merkkiä (mukana myös välilyönnit).
 • Tutkittua-palstalle tulevien artikkelien pituus enintään 4 400–5 700 merkkiä (mukana myös välilyönnit) riippuen taulukkojen tai kuvioiden määrästä.

Kuvat, taulukot ja kuviot

Kuvat ja ehdotukset kuvituksesta ovat tervetulleita. Kuvien on oltava kuvatiedostoformaatissa ja täytettävä painettavan materiaalin vaatimukset. Liitä mukaan tiedot kuvaajasta ja kuvan esittämästä tilanteesta ja henkilöistä.

Älä liitä kuvia, taulukoita tai kuvioita tekstitiedostoon, vaan lähetä ne omina tiedostoinaan. Kuviot ja taulukot toimitetaan Excelin tiedostomuodossa. 

Palkkionmaksu

Kirjoituksista maksetaan yleensä kirjoituspalkkio, joten mukaan on liitettävä tekijän maksutiedot: verokortti ja pankkiyhteystieto (IBAN + BIC).

Tiimin aikataulu 2021

Numero Aineistopäivä Ilmestyy
1/2021 21.1. 18.2.
2/2021 25.3. 15.4.
3/2021 20.5. 10.6.
4/2021 2.9. 23.9.
5/2021 4.11. 25.11.

Julkaisija

A-klinikkasäätiö
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja tilausten peruutukset

 • lomakkeella
 • sähköpostitse: tilaukset(at)a-klinikka.fi
 • puh. 0400 624 870 / Auli Saukkonen

Toimitus

Minna Hietakangas, päätoimittaja, 050 4727 846
Auli Saukkonen, toimitussihteeri, 0400 624 870
tiimi(at)a-klinikka.fi
etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi

Toimitusneuvosto 2020–2021

Minna Hietakangas, päätoimittaja/viestintäpäällikkö, A-klinikkasäätiö
Ari Huldén, vertaisohjaaja, Suojatie ry
Margareeta Häkkinen, ylilääkäri, A-klinikka Oy
Kirsimarja Raitasalo, erikoistutkija, THL
Sari Rissanen, sairaanhoitaja, A-klinikka Oy
Mikko Salasuo, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto (pj.)
Ilpo Salonen, tuottaja, Otavamedia
Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, A-klinikkasäätiö
sihteerinä Auli Saukkonen, tiedottaja, A-klinikkasäätiö