Tietopuu

Tietopuu-sivusto on tutkijoiden ja asiantuntijoiden tietopankki. Sieltä löydät tutkimusjulkaisujen laajan tietokannan. Tietopuun Tutkimussarja- ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjat keskittyvät päihde- ja mielenterveysteemoihin ja tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Tietopuu palvelee päihde- ja mielenterveystyötä tekeviä asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita järjestöissä toimivia, vaikuttamistyötä tekeviä ja viestijöitä. Sisältö painottuu päihdetyöhön. Parannamme päihde- ja mielenterveystyön laatua tiedon avulla. Lisäksi Tietopuu julkaisee alan ajankohtaisia uutisia, blogeja ja tietoa tapahtumista.

Tutkimusjulkaisujen tietokannasta voit hakea A-klinikkasäätiön piirissä tehtyjä opinnäytetöitä, päihde- ja mielenterveysalan tutkimuksia sekä peliriippuvuutta käsitteleviä tutkimuksia. Tutkimusta löytyy lisäksi teemoittain koottuna. Kerromme myös, miten haet tarvittavan tutkimusluvan opinnäytetöille ja tutkimuksille.

Tietopuussa on Tutkimussarja ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarja. Tutkimussarjassa julkaistaan vertaisarvioituja aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin perustuvia alkuperäistutkimuksia. Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi kannanotoiksi ja keskustelun avauksiksi.
 
Kansainvälinen ja englanniksi julkaistu tutkimuksemme on koottu omaan osioonsa. Suomalaiset päihdetyön asiantuntijat koostavat myös suomeksi lyhyitä tiivistelmiä ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdehoitoon liittyvistä tutkimuksista. 

Päihdetyön toimijoita, tietolähteitä ja aineistoja löytyy koottuna toimintaympäristöön keskittyvästä osiosta. Kokosimme yhteen erityisesti päihde- ja mielenterveystyöhön soveltuvia rahoituskanavia.

Olemme koonneet tietoa arvioinnissa käytettävistä käsitteistä, välineistä ja työkaluista. Löydät Tietopuusta myös hankearvioinnin prosessin vaiheet. Tämä osio tukee arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista.

Voit tutustua Tietopuussa myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteiseen tutkimusohjelmaan (Mipa 2.0), tietoon Arjen toimintakyky -hankkeesta ja sen toiminnasta, sekä ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyöhön.