Tietopuu

Tietopuu-sivusto on tutkijoiden ja asiantuntijoiden tietopankki. Sieltä löydät tutkimusjulkaisujen laajan tietokannan. Tietopuun Tutkimussarja- ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarja keskittyvät päihde- ja mielenterveysteemoihin ja tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Tietopuu tarjoaa asiantuntijoille ajankohtais- ja tutkimustietoa päihde- ja riippuvuustyöstä. Sieltä löydät tutkimusjulkaisujen laajan tietokannan. Tietopuun Tutkimussarja- ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjat keskittyvät päihde- ja mielenterveysteemoihin ja tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Tietopuu palvelee päihde- ja mielenterveystyötä tekeviä asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita, järjestöissä toimivia, vaikuttamistyötä tekeviä ja viestijöitä. Sisältö painottuu päihdetyöhön. Sivuston tavoitteena on tukea päihde- ja riippuvuustyön kehittämistä ja laadun parantamista. Lisäksi Tietopuu julkaisee ajankohtaisartikkeleita, blogeja ja tietoa tapahtumista.

Tutkimusjulkaisujen tietokannasta voit hakea A-klinikkasäätiön piirissä tehtyjä opinnäytetöitä, päihde- ja mielenterveysalan tutkimuksia sekä peliriippuvuutta käsitteleviä tutkimuksia. Kerromme myös, miten haet tarvittavan tutkimusluvan opinnäytetöille ja tutkimuksille.

Tietopuussa on Tutkimussarja ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarja. Tutkimussarjassa julkaistaan vertaisarvioituja aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin perustuvia alkuperäistutkimuksia. Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi kannanotoiksi ja keskustelun avauksiksi.

Kansainvälinen ja englanniksi julkaistu tutkimuksemme on koottu omaan osioonsa. Suomalaiset päihdetyön asiantuntijat koostavat myös suomeksi lyhyitä tiivistelmiä ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdehoitoon liittyvistä tutkimuksista. 

Päihdetyön toimijoita, tietolähteitä ja aineistoja löytyy koottuna toimintaympäristöön keskittyvästä osiosta. Arviointi-osiosta löydät tietoa arvioinnissa käytettävistä käsitteistä, välineistä, työkaluista ja hankeprosessin vaiheista. Tämä osio tukee arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista.

Voit tutustua Tietopuussa myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteiseen tutkimusohjelmaan (Mipa 2.0) ja järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoimintaan