Aina lähellä

Aina lähellä – säätiön verkkopalvelut ovat ilmaiseksi käytössäsi kaikkialla. Kehitä työtäsi digin avulla.

Laajenna ammattilaisena omaa työtäsi ja tee siitä mahdollisimman vaikuttavaa. Kun kohtaat asiakastyössä tai työpaikalla päihteisiin, mielenterveyteen tai vaikkapa pelaamiseen liittyvää tiedon, tuen ja avun tarvetta, ota A-klinikkasäätiön tuottamat valtakunnalliset verkkopalvelut käyttöön itsellesi ja asiakkaalle. 

Tuemme ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä, riskien ja riippuvuuksien tunnistamista, haittojen vähentämistä ja avun piiriin hakeutumista. Palveluistamme saat oivalluksia työhösi ja osaat ohjata asiakasta. Testit, neuvontapalvelu, chatit, tietoartikkelit, kasvatuspelit, vertaiskeskustelut ja videot ovat vapaasti käytettävissäsi.

Verkkopalvelumme ovat ilmaisia ja erittäin suosittuja: tavoitamme joka kuukausi keskimäärin 432 483 yksilöityä kävijää (Google Analytics 2019). Palvelut kattavat erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia kohderyhmiä.

Digitalisaatio valtaa alaa kaikkialla. Kehitä työtäsi digin avulla: hyödyntämällä digipalvelujamme pääset syventämään vuorovaikutusta asiakkaan ja työntekijän kanssa. Tarjoa tukea ja apua räätälöidysti, jolloin sinulle jää enemmän aikaa ihmisille, joilla kasvokkaisen tuen tarve on suuri.

Rohkaise ihmisiä kokeilemaan verkkopalvelujamme itsenäisesti tai käytä niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Ne voivat helpottaa vaikeiden asioiden puheeksi ottamista ennen keskustelua, sen aikana tai sen jälkeen. Tarjoamme myös sinulle itsellesi ammatillista osaamisen vahvistamista, maksutta verkossa.   

Aina lähellä on myös verkkopalvelujemme asiakaslupaus. Se tarkoittaa, että:

  • Edistämme kansalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta avun saannissa ja palveluihin pääsyssä. Palvelut ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa.
  • Toimimme matalalla kynnyksellä. Palveluihin on helppo tulla, valtaosassa voi asioida nimettömästi ja silloin kun itselle parhaiten sopii. 
  • Edistämme kansalaisten osallisuutta. 
  • Toimimme vastuullisesti ja turvaamme luotettavan asioinnin. 

Kehitämme sähköisiä palveluja yhdessä ammattilaisten ja eri väestöryhmien kanssa. 

A-klinikkasäätiö on tutkinut vuodesta 2013 lähtien kansalaisten käsityksiä sähköisistä palveluista, teemoista päihteet, mielenterveys ja riippuvuudet. Viimeisin tutkimus on tehty marraskuussa 2019. Yli puolet  kyselyyn vastanneista (57 %) olisi valmis kokeilemaan internetistä löytyviä itsehoito- tai oma-apupalveluja, jos kohtaisi elämässään edellä mainittuja ongelmia. Luku kasvoi 5 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Selkeä enemmistö vastanneista (68 %) olisi valmis hakemaan tietoa, tukea tai apua sähköisistä palveluista tilanteessa, jossa läheisellä olisi ongelmia mielenterveyden, päihteiden tai muiden riippuvuuksien suhteen.*

Voit sote-ammattilaisena tai työhyvinvoinnin kehittäjänä edistää kanssamme kansalaisten terveyttä, hyvinvointia, työssä jaksamista tai työhön pääsyä. Silloin rakennat kanssamme kaikkien suomalaisten hyvinvointia.

*A-klinikkasäätiön kansalaiskyselyt 2013-2019, tutkimuslaitokset Taloustutkimus Oy ja Kantar TNS