Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

29.01.2024 | Yleinen

Yhteistyötä sote-palveluiden ja järjestöjen välillä kehitettävä

Sote-palveluiden ja järjestöjen välinen yhteistyö on vähäistä, kertoo A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamat kyselyt. Palveluissa sekä järjestöissä toivotaan kuitenkin yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta on selvittänyt päihdetyön osaamisen sekä yhteistyön kehittämistarpeita sote- ja sivistyspalveluissa jo kuudella hyvinvointialueella. Syksyllä 2023 laajensimme kyselyä myös järjestöihin.

Kyselytulokset kertovat, että yhteistyötä julkisten sote-palveluiden ja järjestöjen välillä olisi tärkeää lisätä ja tiivistää. Keskeistä yhteistyön kehittämisessä on yhteistyötahojen tunteminen sekä tieto eri toimijoiden tarjoamista palveluista.

Sote-palveluiden ja järjestöjen välinen yhteistyö vähäistä

A-klinikkasäätiön tekemät kyselyt sote- ja sivistyspalveluissa osoittavat, että tieto yhteistyötahoista on vähäistä. Alle puolet kyselyyn vastanneista työntekijöistä tiesi yhteistyötahoja, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, jotta päihteitä käyttävä tai riippuvuuksista haittoja kokeva saisi parhaan mahdollisen avun.

Sote- ja sivistyspalveluissa erityisesti päihdealan järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on vähäistä. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 38 prosenttia tunsi alueella toimivia päihdealan järjestöjä ja vain 13 prosenttia teki yhteistyötä niiden kanssa.

Järjestöissä kyselytulosten mukaan yhteistyötahoja tunnetaan paremmin. Kyselyyn vastanneista järjestötoimijoista 82 prosenttia tiesi yhteistyötahoja, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, jotta päihteitä käyttävä tai riippuvuuksista haittoja kokeva saisi parhaan mahdollisen avun.

Julkisten sote-palveluiden kanssa yhteistyötä teki vastaajista kuitenkin vain alle puolet. Päihdealan järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö oli yleisempää: 60 prosenttia vastaajista teki yhteistyötä päihdealan järjestöjen kanssa.

Yhteistyötä halutaan lisätä ja tiivistää

Sekä sote-palveluissa että järjestöissä on niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Pääosin yhteistyön kerrottiin kyselyvastauksissa sujuneen hyvin.

Järjestöjen puolelta yhteistyön haasteina tuotiin esiin muun muassa kokemus siitä, että palvelujärjestelmä on sekava ja palveluihin on vaikea päästä. Myös sote-palveluissa koettiin usein, että hoitoon pääsy on hankalaa eikä palvelut toimi.

Sote-palveluissa sekä järjestöissä toivotaan yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä, joten tahtotila yhteistyön kehittämiseen löytyy. Erityisesti yhteistyöltä kaivataan tietoa olemassa olevista palveluista, jotta asiakasta osattaisiin auttaa mahdollisimman hyvin.

Sote- ja sivistyspalveluissa useat vastaajat toivoivat myös, että olisi paljon erilaisia palveluita ja että palveluita olisi enemmän. Järjestöpuolella puolestaan toivottiin prosesseihin ja hoitoonohjaukseen selkeyttä.

Yhteistyön hyvät käytännöt

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen vastaa toiminnallaan kyselyissä esiin nousseisiin yhteistyön kehittämistarpeisiin.

Teemme tällä hetkellä yhteistyötä seitsemän hyvinvointialueen kanssa. Kokoamme kunkin hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen sekä sote-toimijoiden kehittämistyöryhmiä, joiden tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kehittämistyöryhmissä on mukana jo toistakymmentä järjestöä.

Yhteistyötä vahvistetaan myös linkittämällä järjestöjen toimintoja alueellisiin palvelupolkukuvauksiin sekä välittämällä tietoa hyvinvointialueilla toimivista järjestöistä sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöille päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaareissa.

Järjestöt tutuiksi -webinaareihin on osallistunut useita satoja sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisia ja suurin osa osallistujista on kokenut, että webinaarin myötä tietää jatkossa paremmin, miten voi ohjata asiakkaan järjestöjen apu- ja tukimuotojen piiriin.

Järjestimme syksyllä 2023 myös Tulevaisuusfoorumin, jonka tavoitteena oli tarjota hyödyllistä tietoa päihdealan järjestöjen ja julkisten palveluiden välisestä yhteistyöstä erityisesti sote-alan ammattilaisille ja järjestötoimijoille. Tulevaisuusfoorumin puheenvuoroista voit käydä lukemassa lisää täältä.

Lisätietoa

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta julkaisi loppuvuodesta 2023 raportin sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille tehdyistä Päihdetyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyistä. Raporttiin on koottu tuloksia viidellä hyvinvointialueella tehdyistä kyselyistä. Käy tutustumassa kyselytuloksiin ja raporttiin täältä.

Lisätietoa järjestötoimijoille suunnatusta kyselystä löydät täältä.