Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

12.05.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Völjy tukee tiiviisti asiakkaita poikkeusoloissakin

Miten toimii huumeidenkäyttäjille suunnattu päiväkeskus Völjy Tampereella, kun rajoitustoimenpiteet ovat sulkeneet tilat? Völjyn ja sen alla toimivan Nea-osahankkeen työntekijät ovat joutuneet miettimään uusia tapoja tavoittaa ja auttaa asiakkaitaan nyt, kun fyysisiä kohtaamisia on rajoitettu.

Kun rajoitustoimenpiteet sulkivat aikuisille suunnattuja päiväkeskuksia ja tukitoimia, oli monen tahon mietittävä toimintatapansa ja asiakkaidensa tukemista uudella tavalla. Huumeidenkäyttäjille suunnattu Völjy on matalan kynnyksen tukea ja apua asumisasioissa tarjoava päiväkeskus, joka toimii haittoja vähentävän työn periaatteella. Völjyssä toimii myös Nea, joka auttaa huumeita käyttäviä naisia asumiseen liittyvissä asioissa.

Työntekijät auttavat ja tukevat esimerkiksi viranomaisasioissa ja antavat käytännön apua kodin ylläpidossa. Koska toiminta perustuu pitkälti Völjyn tiloissa tai asiakkaiden kotona tapahtuviin fyysisiin kohtaamisiin, muuttivat koronaviruksesta johtuvat rajoitustoimenpiteet asiakkaiden arkea rajusti.

Völjyssä ja Neassa määriteltiin ensisijaiseksi tavoitteeksi, ettei kukaan asumisen tuessa oleva asiakas menetä kotiaan epidemian aiheuttaman kriisin seurauksena. Toiseksi päätavoitteeksi työntekijät asettivat asiakkaisiin luotujen suhteiden ylläpidon. Tämä on tarkoittanut tiivistettyä ja tiheää yhteydenpitoa puhelimitse sekä viikoittaisia käyntejä asiakkaiden ovensuussa. Soitto- ja vierailukierroksia on tehty lähes kaikkien tiivistä tukea tarvitsevien asiakkaiden luona viikoittain. Heidät onkin tavoitettu näillä hyvin ja he ovat ottaneet puhelut ja avun vastaan positiivisesti, kertoo Völjyn kehittämiskoordinaattori Anne Ovaska.  

Sellainen vaikutelma on työntekijöille tullut, että asiakkaiden mielestä kannattaa vastata, kun Völjystä soitetaan.

Kodin säilyttämisessä ja häätöjen ehkäisyssä asiakkaita on tuettava siinä, että vuokrat tulee maksettua, koti pysyy kunnossa ja riittävän siistinä eikä ympäristölle aiheudu häiriötä. Etuus- ja vuokranmaksuasioita on pystytty hoitamaan puhelimitse. Tämä on vaatinut yhteistyötä asiakkaan, Kelan, vuokranantajan ja sosiaalitoimen kanssa ja prosessi on aina pitkä, koska puhelinsoittoja tarvitaan lukuisia. Asioiden keskeneräisyyden sietäminen on tullut osaksi työarkea.

Päiväkeskuksen asiakkaista osalla on haasteita asuntonsa siistinä pitämisessä. Siihen he ovat normaalissa tilanteessa saaneet konkreettista apua työntekijöiltä. Nyt tilanne on huolestuttava, kun työntekijät eivät voi turvallisuussyistä osallistua esimerkiksi asiakkaan astioiden tiskaamiseen tai kodin yleiseen raivaamiseen. Asuntoihin saattaa tulla pysyviä vaurioita ja erittäin suuritöisiä siivousurakoita tai vesivahinkoja, kun tiskaamattomat astiat ja ruuantähteet tukkivat keittiön lavuaarit.

Anne Ovaska on huolissaan myös niistä asiakkaista, joiden yhteystietoja työntekijöillä ei ole. He ovat käyneet hoitamassa apua vaativat viranomaisasiat paikan päällä Völjyssä, mutta puhelinnumeroita ei heille ole. Heidän toimeentulohakemuksensa ja muut säännöllistä raportointia vaativat hakemukset saattavat jäädä nyt tekemättä, mikä voi suistaa asiakkaan elämän taas vaikeaan tilanteeseen.

Moni asiakkaista asuu yksin, jolloin eristyksen sosiaaliset rajoitukset osuvat heihin erityisen kovaa. Huoli asiakkaiden yksinäisyydestä ja ja psyykkisistä haasteita nousivat listan kärkipäähän, kun Völjyn ja Nean työntekijöiltä kysyttiin aiheesta.

”Isona huolena minulla on ollut yksinäisyys, josta naiset ovat paljon puhuneet. Suurin osa paikoista on kiinni ja vuorovaikutus ihmisten kanssa on tosi vähäistä”, pohtii Nea-osahankkeen projektisuunnittelija Elina Autio.

Yksin oleminen on monille asiakkaille erittäin ahdistavaa ja turvatonta elämänvaiheisiin liittyvien traumojen ja muiden vaikeiden kokemusten vuoksi. Myös takaisin erilaisiin toimintoihin lähteminen voi olla haasteellista ja pelottavaakin eristäytymisen jälkeen.

Völjyn ja Nean työntekijät ovat pyrkineet lieventämään asiakkaiden yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden tunteita muistuttamalla säännöllisesti olemassaolostaan. Puheluiden lisäksi asiakkaille on viety kotiin pieniä ruokakasseja, joiden mukaan työntekijät ovat sujauttaneet  muun muassa ristisanalehtiä, harrastelehtiä, pelikortteja ja pokkareita sekä jokaiselle Völjyn logolla varustetun tuubihuivin saatesanoilla: Ei ole niin pientä asiaa, etteikö voisi olla yhteydessä Völjyn/Nea-hankkeen työntekijöihin.

Viemisiä on mietitty myös jokaisen asiakkaan mieltymysten mukaan ja näin viestitetty, että jokainen heistä on työntekijöiden mielessä, vaikka näkemisiä on rajoitettu.

Juuri Nyt on tärkeintä saada pidettyä kontakti asiakkaisiin. Se vaati työntekijöiltä valtavan paljon luovuutta ja paljon uusia toimintatapoja.  

”Aina on paljon tehtävissä, kun ihminen on valmis ottamaan apua vastaan. Tämä edellyttää kuitenkin luottamusta ja turvallisuuden kokemusta suhteessa työntekijöihin”, Anne Ovaska kiteyttää.

Työntekijät uskovatkin vahvasti eteenpäin katsomiseen ja tulevaisuuden ajattelemiseen. Asiakastyössään he muistuttavat asiakkaita edessä olevista paremmista ajoista pohtimalla heidän kanssaan, millaisia toiveita asiakkailla olisi toiminnalle ja millaisille retkille yhdessä mentäisiin. Tällä tavalla asiakkaille luodaan jatkuvuuden kokemus. Poikkeusolot ovat väliaikaisia ja on olemassa tulevaisuus, jolloin oleminen on taas lähempänä sitä entistä.

Nea tulee sanoista naiserityisyys asunnottomuustyössä. Valtakunnallista hanketta koordinoi Y-säätiö.