Vinkki.info listasi terveysneuvontapisteiden palvelut

Vinkki.info-sivuston luettelo terveysneuvontapisteiden yhteystiedoista on päivitetty ja laajennettu luetteloksi terveysneuvontapisteissä tarjotuista palveluista. Jos pisteellä ei ole jotain palveluista omasta takaa, asiakas usein ohjataan paikkaan, josta saa kyseisen palvelun.

Lähes kaikki Suomen terveysneuvontapisteet vastasivat Verkko-Vinkki-hankkeen palvelukyselyyn. Tietojemme mukaan terveysneuvontapisteitä on tällä hetkellä noin 60 ja niitä löytyy 54 eri kunnasta. Kuntia on Suomessa 311.

Tartuntatautiasetuksen mukaan kuntien on huolehdittava pistämällä huumeita käyttävien välineiden vaihtamisesta sen tarpeen mukaan, jota tartuntatautien torjunta edellyttää.

Palveluluettelosta löytyy nyt yhteystietojen lisäksi aiempaa laajempaa tietoa

  • mitä pistämiseen liittyviä välineitä puhtaiden neulojen ohella pisteistä saa
  • kuinka monet pistovälineet on mahdollista saada, jos asiakas ei tuo välineitä vaihdossa
  • onko mahdollista päästä HIV- ja C-hepatiittitesteihin, sukupuolitautitesteihin tai raskaustesteihin
  • onko C-hepatiitin lääkehoito tulossa pisteeseen
  • onko mahdollista saada rokotuksia
  • onko mahdollista saada lääkäripalveluja

Esimerkiksi sterifiltterit ovat tärkeitä asiakkaille silloin, kun pistetään väärinkäytettyjä lääketabletteja.

Otamme palveluluettelossa huomioon C-hepatiitin hoidon järjestämisessä tapahtuvan kehityksen. Jatkossa C-hepatiitin lääkehoitoa on tarkoitus tehdä enemmän toimipisteissä, joissa suurin riskiryhmä, eli pistämällä huumeita käyttävät, asioivat. Tänä vuonna on pilotoitu lääkehoitojen toteuttamista opioidikorvaushoidon piirissä. Seuraavaksi on tarkoitus pilotoida lääkehoitojen toteuttamista terveysneuvontapisteissä.
 
Huumeita käyttävät henkilöt kohtaavat edelleen paljon stigmaa myös terveydenhuollon piirissä. On tärkeää, että he pääsevät

C-hepatiitin hoitoon paikassa, jossa asioiminen on tuttua ja luottamusta herättävää, ja jossa oikea asenne heidän kohtaamiseensa on valmiiksi olemassa.

Verkko-Vinkki tulee uusimaan palvelukyselyn vuosittain, jotta luettelo palveluista saadaan pidettyä ajan tasalla. Kyselyä kehitetään edelleen. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään C-hepatiitin testaamiseen ja hoitamiseen liittyviin kysymyksiin.

Päivitykset terveysneuvontapisteiden tiedoista voi lähettää sähköpostiin vinkki.info(at)a-klinikka.fi.

Lisätietoja 

Projektisuunnittelija Janne Nahkuri, Verkko-Vinkki, A-klinikkasäätiö, p. 050 5981 241, janne.nahkuri(at)a-klinikka.fi

 

Muokattu viimeksi 31.01.2020.