Vietämme juhlavuotta yhteiskunnallisen keskustelun merkeissä

Kuluva vuosi on A-klinikkasäätiön 65-vuotisjuhlavuosi. Juhlimme sitä yhteiskunnallisen keskustelun ja tiedon jakamisen merkeissä järjestämällä juhlaseminaarien sarjan. Kerromme juhlavuoden tapahtumista tällä sivulla.

Juhlavuoden seminaarisarja käynnistyi 6. maaliskuuta, jolloin A-klinikkasäätiön valtuuskunta järjesti oikeusministeriön kanssa Helsingissä päihdehuollon vaikuttavuutta arvioineen seminaarin. Pääpaino Päihdehuollon vaikuttavuus -juhlaseminaarissa oli tutkijapuheenvuoroilla ja keskustelulla. 

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen painotti, että päihdekuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimusta tarvitaan Suomessa lisää. Asiakasta kunnioittava, tavoitteellinen ja rehellinen asenne on vaikuttavuuden kannalta oleellisempaa kuin hoidon viitekehys.

Säätiöllä työskentelevä vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen totesi, että vaikuttavuuden arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon niin palveluprosessi kuin tavoitteiden toteutuminen. Vaikuttavuustietoa pitäisi hyödyntää hänen mukaansa entistä enemmän kokonaisia hoitopolkuja arvioitaessa.

”Päihdepalveluilla on kolme keskeistä tavoitetta: vähentää päihteiden käyttöä ja käytön halua, parantaa käyttäjän ja läheisten toimintakykyä ja hyvinvointia sekä ehkäistä haittoja. Päihdehoidon vaikuttavuuden arvioinnista puhutaan paljon, mutta aina ei ole selvää, mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan, millaisilla kriteereillä sitä mitataan ja mitä osaa palveluketjusta tarkastellaan.” 

Dosentti Katja Kuusisto Tampereen yliopistosta muistutti puheenvuorossaan, että asiakkaan ja terapeutin yhteistyösuhde on oleellista hoidon tuloksellisuudelle. Niin asiakkaan kuin terapeutin arvio on tärkeä. Yliopisto-opettaja Eeva Ekqvist Tampereen yliopistosta tarkasteli seminaarissa sitä, kuinka laitospäihdehuollon asiakkaiden hyvinvointi muuttuu päihdekuntoutuksen aikana.

Päihdehuollon vaikuttavuus -seminaarin ohjelman löydät täältä. Sosiaalisesta mediasta löydät juhlavuoteen liittyvät sisällöt aihetunnisteella #aklinikkasaatio65. 

Päihdehuollon vaikuttavuus -seminaarin esitykset

Muokattu viimeksi 28.08.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti