Vertaisena ja kokemusasiantuntijana toimiminen tukee hyvinvointia

Julkaistu 05.11.2019 | Tutkimus
Jaa Artikkeli

Mielenterveys- ja päihdejärjestöt tekivät vertaisille ja kokemusasiantuntijoille kyselyn, jossa vastaajia oli yhteensä 110. Heidän hyvinvoinnilleen järjestöjen toimintaan osallistumisessa keskeistä on sen tarjoama mielekäs tekeminen, vertaistuki, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Toiminta tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia ja siirtymiä työelämän ulkopuolelta palkkatyöhön. Arvostetuksi tuleminen sekä vaikeiden kokemusten hyödyntäminen toisten auttamiseen ja palvelujen kehittämiseen edistävät hyvinvointia.

Toiminnan luonne palkkatyönä oli vastaajille tärkeää, samoin toiminnasta saadut palkkiot. Tulevaisuudessa tärkeää on ennustettavuus palkkiokäytännöissä sekä palkkioiden ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla laajempaa yhteiskunnallista merkitystä työurien pidentämisen, yksilöiden osatyökykyisyyden hyödyntämisen ja ongelmiin liittyvän stigman vähentämisen näkökulmista. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä niiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyy haasteita, kuten mielekkäästä toiminnasta ja työelämästä syrjäytymistä.
 
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tukee hyvinvointia niin kuntoutumisen, osallisuuden kuin taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari (2019): ”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen.” Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019
 
Lisätietoa

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto, p. 050 4336 518

MIPA on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen tutkimusohjelma.

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeen kanssa, jossa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Rahoitus hankkeelle tulee Euroopan rakennerahasto-ohjelman kautta.

Lisää MIPAsta

Muokattu viimeksi 17.01.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti