Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.11.2021 | MIPA-tutkimusohjelma

Tarja Virolainen

Vapaaehtoisvoimin toimivien päiväkeskusten sosiaalinen pääoma syntyy vapaamuotoisesta yhdessäolosta

Vapaamuotoinen ja päihteetön yhdessäolo luo sosiaalista pääomaa, joka mahdollistaa päiväkeskuksen ylläpitämisen vapaaehtoistoimin. Vahva riippuvuus kunnan tuesta tuo toimintaan epävarmuutta.

Päihteetön päiväkeskus vastaa ihmisten sosiaalisuuden tarpeeseen ja luo sosiaalisia suhteita A-kiltatoiminnan ulkopuolelle. A-killan jäsenten henkilökohtaiset suhteet ovat merkittävässä roolissa uusien jäsenten rekrytoinnissa ja yhteistyön luomisessa ulkopuolisiin toimijoihin.

Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -sarjassa on julkaistu Teemu Kaskelan, Sari Jurvansuun ja Jouni Tourusen artikkeli paikallisen A-killan vapaaehtoisvoimin toimivasta päiväkeskuksesta. Artikkelissa tarkasteltiin toiminnassa ilmeneviä sosiaalista pääomaa luovia tai estäviä rakenteita. Aineisto on osa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) viiden pienoisetnografisen tutkimuksen kokonaisuutta. 

Aineistoa tarkasteltiin sitovan sosiaalisen pääoman ja yhdistävän sosiaalisen pääoman käsitteiden avulla. Sitova sosiaalinen pääoma kuvaa yhteisön sisäisiä suhteita ja yhdistävä sosiaalinen pääoma yhteisön ja ulkoisen maailman välisiä suhteita.

Sitovaa pääomaa syntyi vapaamuotoisen sosiaalisuuden ja tekemisen kautta, kuten biljardinpelaamisessa ja jutustelussa. Aktiivisimmat kävijät muodostivat tiiviin yhteisön, joille päiväkeskus oli muodostunut ”varakodiksi”.

Halu säilyttää vapaamuotoisen tekemisen kautta muodostunut yhteisö synnytti intoa osallistua vapaaehtoistyöhön, jonka avulla päiväkeskus pysyi toiminnassa. Yhteisön sisäiset erimielisyydet heikensivät sitovaa sosiaalista pääomaa, mikä näkyi erityisesti vapaaehtoistyön epätasaisena jakautumisena.

Päihteettömyys ja luottamuksellisuus olivat toiminnalle keskeisiä normeja.

Päihteettömyys ja luottamuksellisuus olivat toiminnalle keskeisiä normeja. Luottamuksellisuus tarkoitti yhteistä sopimusta siitä, että ”killassa puhutut asiat eivät leviä killan ulkopuolelle”. Kaikki näkivät päihteettömyyden toiminnan ytimenä. Rajanvetoa käytiin alkoholista puhumisen ja toiminnan ulkopuolella tapahtuvan julkisen juomisen suhteen.

Päiväkeskusta muuhun toimintaan yhdistävä sosiaalinen pääoma ilmeni laajana yhteistyöverkostona. Yhteydet muihin A-kiltoihin ja A-Kiltojen Liitto ry:hyn vahvistivat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja järjestöosaamista. Paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyö näkyi muiden muassa elintarvike- tai muina lahjoituksina, rikosseuraamuksien suorittamisena päiväkeskuksessa ja kaupungin taloudellisena tukena. 

Riippuvuus kaupungin tuesta teki toiminnan jatkuvuudesta epävarmaa ja suunnittelusta vaikeaa.

Riippuvuus kaupungin tuesta teki toiminnan jatkuvuudesta epävarmaa ja suunnittelusta vaikeaa. Vapaaehtoisilla ei ollut aikaa tai voimia hoitaa byrokratiaa ja tietotekninen osaaminen oli heikkoa. Tulevaisuudessa päiväkeskukset tarvitsevatkin vapaaehtoistyöhön pohjaavia toimijoita tukevia rakenteita ja asemansa selkeää määrittämistä sote-uudistuksen yhteydessä. 

Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen: Biljardia pienellä porukalla – sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma paikallisen A-killan toiminnassa. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2021.

Lisätietoa:
Teemu Kaskela, tutkija, A-klinikkasäätiö, 050 4300 545, [email protected]