Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

03.12.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Uusi julkaisu kertoo naisten asunnottomuuden erityispiirteistä

A-klinikkasäätiö on ollut mukana kirjoittamassa NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen julkaisemaa artikkelikokoelmaa, joka kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä. Julkaisun kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki hankkeen työntekijät ja mukana olevat organisaatiot.  

Keskiviikkona 2.12.2020 julkaistuun Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelmaan on koottu kattavasti havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen. Artikkelit ovat syntyneet asunnottomuutta kokeneiden naisten kohtaamisista kaduilla, kodeissa, kohtaamispaikoissa, ensi- ja turvakodeissa ja muissa yhteisöissä.  

Artikkelikokoelma on Y-Säätiön julkaisema. Julkaisun kirjoittajina on niin kokemusasiantuntijoita kuin muita alan ammattilaisia, kehittäjiä ja pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem. 

Naiserityisen työotteen merkityksestä ei ole tiedetty tarpeeksi. A-klinikkasäätiön NEA-hankkeen työntekijä Elina Autio pohtii artikkelissaan Völjy –Kohtaamisia rikotuilla poluilla, miten kohtaamiselle ja luottamuksen synnylle luodaan mahdollisimman hyvät puitteet huumemaailmassa elävien, usein kaltoin kohdeltujen naisten kanssa. Autio tarkastelee tekstissään mikä tekee kohtaamisesta mahdollisimman turvallisen ja onnistuneen.  

Tavoitteena on tuoda naiserityistä työotetta näkyvämmäksi

 Artikkelikokoelman taustalla on havainto siitä, että asunnottomista ja asunnottomuusuhan alla olevista naisista ja heidän kanssaan tehtävästä tukityöstä tiedetään Suomessa vielä vähän. Julkaisun tavoitteena on tuoda naiserityistä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön. 
 
Julkaisu käsittelee naisten asunnottomuutta aiempien tutkimusten sekä hankkeessa kerättyjen tilastojen valossa. Esiin nostetaan myös naiserityisen työotteen merkitys asumispolun eri vaiheissa.

Artikkelikokoelma kuvaa laaja-alaisesti myös hankkeessa hyväksi havaittuja työmalleja. Naiserityisiä työkäytäntöjä kuvataan esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden sekä maahanmuuttaja- ja rikostaustaisten naisen kanssa tehtävän tukityön kautta. Naiserityisen työn muotoja tarkastellaan myös hajasijoitetun sekä yhteisöllisen asumisen näkökulmista.

Lue lisää