Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

08.06.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Tuore raportti kysyy, miten päihteitä käyttävien palvelut järjestyvät sote-uudistuksessa

Tekeillä olevaan sote-uudistukseen kohdistuu suuria odotuksia, mitä tulee päihteitä käyttävien ihmisten palveluihin. Siltä toivotaan palvelujärjestelmän ohjauksen kehittämistä ja kannusteita varhaiseen tukeen, hoitoon ja kuntoutukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut raportin Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet. Artikkelikokoelmassa tarkastellaan päihdepalveluiden kehitystä ja asemaa monin tavoin muuttuneessa yhteiskunnassa. Siinä myös arvioidaan päihdepalveluiden tulevaisuutta nyt eduskunnan käsiteltävänä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa eli sote-uudistuksessa.

Teoksen ovat toimittaneet A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja, VTT Olavi Kaukonen ja THL:n erikoistutkija, VTT Kristiina Kuussaari.

Haasteita tuottavat muiden muassa ikääntyvien ihmisten alkoholin käytön yleistyminen, huumeiden lisääntyvä käyttö ja monipäihteisyys.

Päihteitä käyttävät ihmiset käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja keskivertoa enemmän. Siksi heidät on erityisen tärkeä huomioida kehitettäessä aiempaa tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Haasteita tuottavat muiden muassa ikääntyvien ihmisten alkoholin käytön yleistyminen, huumeiden lisääntyvä käyttö ja monipäihteisyys.

Päihdepalvelujen paikka on lähes huomaamatta muuttunut. Niitä jäsennetään aiempaa enemmän terveydenhuollon ammatillisesta ja toiminnallisesta kehyksestä ja osana mielenterveysongelmia. Päihdeasiakkaat ovat palveluiden keskinäisessä työnjaossa siirtyneet enenevästi laitoshuollosta ja erityispalveluista terveydenhuollon avopalveluiden piiriin. 

Kuntoutukseen liittyvä sosiaaliturva on vähitellen murentunut.

Kuitenkin päihdekuntoutukseen liittyvä sosiaaliturva on irtautunut niistä terveydenhuollollisista periaatteista, joiden varassa työ- ja toimintakyvyn määrittely tavallisesti toteutetaan. Kuntoutukseen liittyvä sosiaaliturva on vähitellen murentunut, eikä se nykyisellään käytännössä kannusta asiakkaita eikä palvelujen järjestäjiä päihdeasiakkaiden aktiiviseen kuntouttamiseen. Kannusteet toimivat pikemminkin toiseen suuntaan, kun toimeentuloturva ei puskuroi palvelumaksujen vaikutusta lainkaan. Kuntoutuksessa painottuvat aiempaa enemmän yksilöiden oma aktiivisuus ja vastuu.

Tekeillä olevaan sote-uudistukseen kohdistuu suuria odotuksia. Se antaisi hyvät mahdollisuudet kehittää ohjausjärjestelmää ja liittää siihen myös kannusteita varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseksi. 

Päihdepalvelujen yhteiskunnalliset haasteet -raportti on ladattavissa THL:n sivuilta.

Lue lisää