Sukulaisilta ja ystäviltä saatu tuki on tärkeää omaisten mielen hyvinvoinnille

Omaisen lähipiiriltä saama tuki edistää myös ammatillisen avun piiriin hakeutumista.

Julkaistu 15.01.2020 | Tutkimus
Jaa Artikkeli

Sosiaalisella tuella on iso merkitys mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisten mielen hyvinvoinnille. Puhuminen omasta tilanteesta sukulaisille ja ystäville, heiltä saatu positiivinen tuki ja kokemus kuulluksi tulemisesta ovat erityisen tärkeitä.

Omaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä tukea satunnaisesti. Omaisen lähipiiriltä saama tuki edistää myös ammatillisen avun piiriin hakeutumista. Ammatillisten tukipalvelujen ulkopuolelle jäävät keskimääräistä useammin omaiset, joiden läheinen ei saa ongelmaansa hoitoa. Yhteys viralliseen tukiverkostoon jää tällöin puuttumaan koko perheeltä.

Sari Jurvansuun ja Heli Ringbomin artikkeli pohjautuu kyselyyn. Siihen vastasi 363 omaista, joiden läheisellä on päihde- tai mielenterveysongelma.

On tärkeää huomioida omaisten omat tuen tarpeet

Jos lähipiirin asenne on kielteinen ja leimaava, se alentaa omaisten hyvinvointia. Stigman kokemus on erityisen vahva päihdeomaisilla ja silloin, kun siihen yhdistyy huono-osaisuutta, kuten matala koulutustaso ja taloudellista niukkuutta.

Stigman vähentäminen helpottaa omaisten elämäntilannetta ja edistää ilmapiiriä, jossa lähipiiri osaa tukea ongelmien kanssa kamppailevia perheitä rakentavasti ja leimaamatta. Omaiset tarvitsevat palveluja, joissa heidät huomioidaan itsenäisinä tuen tarvitsijoina.

Lisätietoja

Tutkija Sari Jurvansuu, 046 9210 804

Jurvansuu, Sari & Ringbom, Heli (2020): Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin. Tietopuu: Katsauksia & näkökulmia 1/2020.

Mipa-tutkimusohjelma

Mipa 2.0 on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteishanke. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaa sekä niiden tavoittamien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Lisää tietoa Mipasta löydät täältä.

Muokattu viimeksi 03.02.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti