Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.02.2024 | Yleinen

Sote-ammattilaiset tarvitsevat ajankohtaista tietoa päihteistä

A-klinikkasäätiön tekemät kyselyt osoittavat, että sote-palveluissa ja järjestöissä tarvitaan ajankohtaista tietoa päihteiden käytöstä. Sote-palveluissa lisää tietoa kaivataan erityisesti yleisimmistä huumeista ja niiden vaikutuksista.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta on tehnyt Päihdetyön osaamisen sekä yhteistyön kehittämistarve -kyselyä sote- ja sivistyspalveluissa jo kuudella hyvinvointialueella. Syksyllä 2023 laajensimme kyselyä myös järjestöihin.

Kyselyistä nousee vahvasti esiin tarve ajankohtaiselle tiedolle päihteistä niin sote- ja sivistyspalveluissa kuin järjestöissäkin.  

Tietoa päihteistä kaivattiin muun muassa päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamisen tueksi. Omaa osaamista yleisimmin käytettävistä päihteistä ja niiden vaikutuksista haluttiin päivittää.

Vastauksissa tuotiin esiin, että päihteiden käyttöön liittyvät muutokset ovat nopeita ja uusia päihdeilmiöitä tulee jatkuvasti:

”En tiedä nykypäivän päihteistä juuri mitään. Kaduilla pyörii koko ajan jotain uutta. Päihdetietoisuuteni on lähihoitajaopinnoista vuodelta 2000.”

Kyselyihin vastanneet toivoivat myös tietoa eri kohderyhmien päihteiden käytöstä. Tietoa kaivattiin erityisesti ikääntyneiden ja nuorten päihteiden käytöstä.   

Sote- ja sivistyspalveluissa lisätietoa kaivattiin erityisesti huumeista. Kyselyihin vastanneista sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaista noin puolet kertoi, ettei tunne yleisimmin käytettyjä huumeita ja niiden vaikutuksia. 75 % vastaajista koki tarvitsevansa lisää tietoa huumeista ja niiden vaikutuksista.

Huumeisiin liittyvää tilastotietoa kerää muun muassa THL. Tietoa löytyy esimerkiksi Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet -raportista ja jätevesitutkimuksen tuloksista. Lasten ja nuorten päihteiden käytöstä kerätään tietoa säännöllisesti kouluterveyskyselyillä.

Tuorein Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet -raportti osoittaa, että huumekokeilut ovat yleistyneet 15–69-vuotiailla. Yleisin suomalaisten käyttämä tai kokeilema huume on kannabis. Jätevesitutkimuksessa on puolestaan ollut viitteitä kokaiinin käytön yleistymisestä viime vuosina.

Yleisimpiä nuorten käyttämiä päihteitä ovat tupakkatuotteet, alkoholi ja kannabis. Nuorten päihteiden käytössä huolta herättää tällä hetkellä varsinkin yläasteikäisten sähkötupakoinnin huomattava lisääntyminen.

Vaikka kokonaiskuvassa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, on syytä kuitenkin huomioida, että viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan toisen asteen opiskelijoista hieman yli kymmenes on kokeillut huumeita ainakin kerran. Huumeiden hankkimisesta on myös tullut helpompaa. Yli puolet peruskouluikäisistä ja toisen asteen opiskelijoista kokee, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita.

Viime aikoina on uutisoitu myös muun muassa nuorten ilokaasun päihdekäytön lisääntymisestä sekä ketamiinin yleistymisestä Suomessa bilehuumeena etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. 

Ikääntyneiden päihteiden käytön osalta on hyvä huomioida, että yhä useampi ikääntynyt käyttää alkoholia ja ikääntyneillä saattaa esiintyä tahatonta tai tahallista lääkkeiden väärinkäyttöä.

Ajankohtaista tietoa päihteiden käytöstä, päihteiden vaikutuksista ja uusista päihdeilmiöistä on hyvä seurata, jotta tietää millaisia päihteitä työssään voi kohdata. Tieto päihteistä voi myös auttaa tunnistamaan merkkejä päihteiden käytöstä sekä helpottaa päihteiden käytön puheeksiottoa ja asiakkaan kanssa keskustelua päihteistä.

Kattavasti tietoa eri päihteistä ja riippuvuuksista sekä niiden vaikutuksista löydät Päihdelinkistä.

Lisätietoa

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta julkaisi loppuvuodesta 2023 raportin sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille tehdyistä Päihdetyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyistä. Raporttiin on koottu tuloksia viidellä hyvinvointialueella tehdyistä kyselyistä. Käy tutustumassa kyselytuloksiin ja raporttiin täältä.

Keräämme järjestökyselyyn lisää vastauksia kevään 2024 aikana. Lue lisää ja käy vastaamassa kyselyyn täältä.