Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

03.05.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Siisti flätti -verkkosivusto antaa apua asumisen solmukohtiin

Oman kodin puute ei ole ainoa asunnottomuuteen tai sen uhkaan liittyvä haaste. Siisti flätti -verkkosivusto auttaa torjumaan asunnottomuutta ja asumisen haasteisiin liittyviä ongelmia.

Tampereella toimivat A-klinikkasäätiön Völjy ja Tampereen A-killan Etna-työ perustivat vuonna 2019 Siisti flätti -verkkosivuston, joka pureutuu asumisen ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Sivustolta löytyy tietoa asumisen haasteisiin ja miten niiden kanssa toimitaan. 

Völjy ja Etna-työ nostavat tällä viikolla verkkosivuston uudelleen näkyville sosiaalisen median kampanjan avulla. Sivustoa on kevään aikana uudistettu ja muokattu entistä informatiivisemmaksi.

Luteet ovat kasvava ongelma monen kodissa. Niiden ilmestymisen omaan kotiin ei tarvitse olla yhteyksissä millään tavalla epähygieenisiin oloihin. Jokaiseen kotiin voi ilmestyä luteita. Tärkeää on toimia asiassa heti. Siisti flätti -verkkosivusto tarjoaa apua miten toimia, jos kotoa löytyy luteiden merkkejä. 

Etna-työstä vastaava hankekoordinaattori Miika Joenperä ja Völjyn kehittämiskoordinaattori Anne Ovaska kertovat miksi Siisti flätti -verkkosivusto perustettiin ja miksi sen sisältö on jatkuvasti ajankohtaista. 

Mikä on Siisti flätti? 

Miika: ”Siisti flätti on oma turvallinen koti missä asua ja olla.”

Anne: ”Siisti flätti on Völjyn ja Etnan yhdessä tehty kokonaisuus. Se syntyi sosiaalisen markkinoinnin ajatuksesta. Kokonaisuus sisältää Siisti flätti -verkkosivuston ja asiakkaille jaettavan materiaalin. Siisti flätti muistuttaa, että tiukkojakin asumisen ja elämän solmukohtia pystytään lähes aina löyhentämään ja purkamaan yhdessä.” 

Miksi Siisti flätti -verkkosivusto perustettiin?

Miika: ”Perustimme sivuston palvelemaan ihmisiä, joiden on hankala kiinnittyä jopa matalan kynnyksen palveluihin.”

Anne: ”Halusimme koota yhdelle sivustolle ne asumiseen liittyvät keskeiset asiat, joihin ongelmatilanteet usein konkretisoituvat. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi vuokranmaksu, kodin kunnossa pitäminen ja naapureille aiheutuvat häiriöt. Näitä ongelmia selvittämällä vuokralla asuminen onnistuu haastavassakin elämäntilanteessa. Siisti flätti -verkkosivusto rohkaisee pyytämään ja ottamaan vastaan apua. Sivuston yksinkertainen ja selkeä ulkoasu luo mahdollisuuden nopeaan informaatioon siitä, miten toimia asumiseen liittyvissä vaikeissa hetkissä.”

Miksi tällaiselle sivustolle on tarvetta?

Anne ja Miika: ”Informaatiotulva haastaa usein nykyihmisen. Yksi selkeä sivusto voi olla niin apua tai tietoa kaipaavan ihmisen kuin myös haastavassa tilanteessa olevien tilanteita hoitavan työntekijän tukena. Kukaan ei tahallaan halua kodittomaksi ja tapahtumilla on joskus pitkällekin elämänhistoriaan meneviä syy-yhteyksiä. Moni tarvitsee rohkaisua ja apua päästäkseen niiden tunnekokemusten yli, jotka estävän avun pyytämistä.”

Mitkä asiat ovat nykyajassa haastavia asumiseen liittyen?  

Miika: ”Nykyään on haastavaa saada tukea lähiympäristöstä tai verkostosta koska yhteisöllisyys ei kanna. Muuttovoittokaupungissa voi kriisiin joutuessa avun hakemisen kynnys olla korkea eikä avun hakemine aina ole helppoa. Asuntoja on tarjolla, mutta asumishistorian haasteet ja elämän kriisit voivat vaikeuttaa tilannetta. Asiakkaan kokonaistilanteesta ei välttämättä kukaan ota koppia.”

Anne: ”Kun asumiseen liittyvät asiat kriisiytyvät liittyy siihen usein monenlaisia asioita, kuten muutokset päihteidenkäytössä, velkaantuminen, parisuhteen kariutuminen tai mielenterveysongelmien huononemisvaihe.
Ihminen tarvitsee silloin monipuolista apua ja kiinnipitävää ja rinnalla kulkevaa palvelua. Palvelut ovat usein pirstaloituneita eikä yhteistä auttamisen orientaatiota ole, vaan kukin toimija tekee työtään omasta viitekehyksestään. Asiakkaan avun tarve nähdään suureksi yhdessä palvelussa ja toisessa uskotaan vastuuttamiseen ja siihen, että asiakas kyllä osaa itsekin, kun vähän neuvotaan. Kaikki tarkoittavat hyvää mutta yhteistä ymmärrystä ei ole.”

Mikä on sellainen asumiseen liittyvä asia, jonka toivoisitte jokaisen muistavan?

Miika: ”Asumisen haasteet ja elämän kriisit voivat kohdata kenet vain.” 

Anne: ”Kuvittele itsesi asunnottomaksi. Mihin vuodenaikaan tahansa, mutta erityisesti talvella. Mitä mietit, miltä tuntuu, mihin menisit? 
Johdonmukainen toiminta ei ole itsestäänselvyys. Monilla on erilaisista syistä johtuvia toiminnanohjauksen puutteita. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan sellaisia, pääasiassa lapsuudessa ja nuoruudessa aivojen kehityksen myötä muodostuvia kognitiivisia prosesseja, jotka mahdollistavat toiminnan suunnittelun, kognitiivisen joustavuuden, itsesäätelyn ja toiminnan toteuttamisen. 
Voi vain kuvitella, minkälaisia haasteita esimerkiksi siivoamisessa on, jos tehdessään unohtaa mitä on tekemässä ja järjestelmällinen tekeminen hajoaa. Kotona syntyville ongelmille löytyy usein ymmärrettäviä syitä.”  

Lue lisää