Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
PARADISE24-kyselyn validiteetti päihdeongelman yhteydessä: Kysely psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Pyhä toimijuus – Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Nuorten mielenterveyspalvelut – määrä, tarjonta ja kohdentuminen Uudenmaan alueella

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Stimulanttien esiintyvyys viiden pohjoismaisen pääkaupungin jätevesissä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Vertaisen rooliin kohdistuvat jännitteet haittoja vähentävässä päihdetyössä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Pitkävaikutteisen ihon alle pistettävän ja päivittäin suun kautta otettavan lääkkeen vaikutusten vertailu opioidiriippuvuuden korvaushoidossa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Rahapelihaittojen ehkäisyn paikallinen toimeenpano ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain jälkeen.

loading