Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Päivystyshenkilökunnan näkemyksiä päihtyneen potilaan hoidon osaamisalueiden tärkeydestä.

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
COVID-19-riskit päihdeongelmista kärsivillä potilailla: digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien analyysi Yhdysvalloissa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Mikä tekee mielenterveys- ja päihdepalveluista nuorilähtöisiä? Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tuloksia

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Vankeus, yhdyskuntaseuraamukset ja eri syistä johtuvien kuolemien riski päihdehoidossa olleille potilaille – suomalaiseen rekisteriaineistoon pohjautuva 28 vuoden seuranta

loading