Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Ongelmapelaajien tyypittely impulsiivisuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden perusteella

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Alustava tutkimus yksilöidyn potilaspalautteen antamisesta työntekijöille ja sen vaikutuksista avohoidon päihdeohjelmissa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Depression yhteys runsaaseen humalajuomiseen. Koko väestöä koskeva poikkileikkaus tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Välttely ja ahdistus AA-ryhmään sitoutumisen ennustujina

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Opioidikorvaushoidossa oleminen vähentää rikostuomioiden määrää: Kuntatutkimuksen tulokset

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Hoitoon osallistumista ja hoidon loppuun suorittamista ennakoivat tekijät vankilan kuntoutusohjelmassa

loading