Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
PARADISE24: horisontaaliseen epidemiologiaan pohjautuva kysely aivotoiminnan häiriöiden vaikutusten arvioimiseksi yksilön elämässä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Aivotoiminnan häiriöiden vaikutuksen ymmärtäminen: kohti psykososiaalisten vaikeuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden horisontaalista epidemiologiaa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Psykososiaalisia vaikeuksia määrittävät tekijät aivotoiminnan häiriöistä kärsivien kokemana: horisontaalisen epidemiologian näkökulma

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Ohjaajan ominaisuuksien ja käyttäytymisen vaikutus runsaasti juoviin nuoriin miehiin kohdistuvan motivoivan lyhytintervention tehokkuuteen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Apteekissa toteutetun lyhytintervention vaikuttavuus alkoholin haitalliseen käyttöön

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Muuntohuumeet: Nykyiset päihdetyön käytännöt sekä käyttöön ja haittoihin liittyvät haasteet Euroopassa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
PARADISE24-kyselyn validiteetti päihdeongelman yhteydessä: Kysely psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Pyhä toimijuus – Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä

loading