Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Psykologisesti vaikuttavin tehokeinoin paranneltu verkkointerventio alkoholin suurkuluttajille: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Alkoholiongelmiin suunnatun verkkoterapian, verkkoitseavun sekä hoitojonossa odottamisen vaikuttavuuden vertailu: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Käyttäytymisterapeuttinen pariterapia alkoholi- ja huumeogelmaisten hoidossa: meta-analyysi

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Asiakkaan pystyvyyden tunne ja hoito-odotukset: Vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja tehokkuuteen avopäihdehoidossa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Alustava tutkimus yksilöidyn potilaspalautteen antamisesta työntekijöille ja sen vaikutuksista avohoidon päihdeohjelmissa

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Työntekijän halukkuus käyttää motivoivaa haastattelua ja suhde vuorovaikutustyyliin ja persoonallisuuden piirteisiin

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Depression yhteys runsaaseen humalajuomiseen. Koko väestöä koskeva poikkileikkaus tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Välttely ja ahdistus AA-ryhmään sitoutumisen ennustujina

loading