Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin

loading