Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Kirjallisuusterapeuttinen luova kirjoittaminen kuntoutumisen tukena Hietalinna-yhteisössä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Bentsodiatsepiinien ja alkoholin sekakäyttö – opaslehtisen tuottaminen sekakäytön haittavaikutuksista, vieroitusoireista ja niiden hoidosta Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Näkymättömien nuorten aikuisten sosioemotinaaliset voimavarat ja tuen mahdollisuudet

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
”Kukaan ei kuule, mä en jaksa, en voi puhua”. Varjomaailma-verkkopalveluun lasten ja nuorten tuottamat tarinat 2011-2012

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Kouvolan terveysneuvontapiste Vinkin asiakastyytyväisyyskysely

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Avain & Lukko – taidelähtöinen työmenetelmä päihdehuollon kuntouttavalla laitosjaksolla

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihdekuntoutujien asumisyhteisön toimintamallin kehittäminen. Kevyesti tuetun asumisyksikön toimintamallin kehittäminen A -klinikkasäätiön Hämeen palvelualueen Pitkämäen kuntoutusyksikön asumispalveluihin

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
“Niit on vähän kehen oikeesti pystyy luottamaan” Haastattelututkimus päihdeongelmia ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneiden nuorten aikuisten miesten sosiaalisista suhteista

loading