Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Liikuntariippuvuuden osatekijät, esiintyvyys ja diagnosointi

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Farmasian ammattilaisten rooli ennaltaehkäisevässä ja haittoja vähentävässä päihdetyössä: kirjallisuuskatsaus

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoidossa käytettävät lääkkeet ja alkoholi

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Masennuslääkkeet ja alkoholi

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
”Omat voimani riittävät juuri päivä kerrallaan elämiseen”. Narratiivinen tutkimus ongelmapelaajan ja peliriippuvaisen läheisen identiteetistä

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
”Arvet pysyy, vaikka pinta korjaantuu”. Alkoholiperheen lasten kokemuksia elämästään ja käsityksiä itsestään tarkasteltuna läheisriippuvuusajattelun kautta

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihteetön päivä yhdessä. A-klinikan tehostetun avokatkaisuhoidon teoreettiset lähtökohdat ja perustelut

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Tuuliajoilla ilman kompassii. Sosiaaliset suhteet ja pitkäaikaisasunnottomuus päihderiippuvaisten turkulaisten nuorten miesten kokemana

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihdelinkki – En inblick i internetforum för missbrukare

julkaisu

A-klinikkasäätiö logo
Päihteidenkäyttäjien kokemuksia työelämästä

loading